Technisch energieadviseur

Logo van gemeente midden-groningen met een gestileerde witte 'm' in een cirkel op een blauwgroen achtergrond, met daaronder de naam.

Aanvraagnummer: 1319
Organisatie: Gemeente Midden-Groningen
Locatie: Gemeente Midden-Groningen
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Groningen
Startdatum: 15-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 17-05-2024 23:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Midden-Groningen (MG) werkt aan een verdiepingsslag op de Transitievisie Warmte die in 2021 is vastgesteld. Voor de dorpen en wijken van MG wil zij bepalen op basis van welke energietechnieken de stap ‘van het aardgas af’ het meest voor de hand ligt, op basis van de (technische) kennis van nu. Hierbij moet tevens worden bekeken welke stappen er genomen moeten worden tot het moment van het afsluiten van de aardgasleiding en hoe dit aan te pakken. Denk hierbij aan isoleren en hoe bewoners te begeleiden bij hoe tot dergelijke maatregelen over te gaan: bijvoorbeeld een standaard aanpak opzetten voor een modelwoning en het begeleiden van subsidieaanvragen en inkoopprocessen? Als technisch energieadviseur levert u de technische input voor deze energietransitieplannen/ wijkuitvoeringsplannen. Je werkt hierin samen met onze procesregisseurs.

In het bijzonder levert u technische know-how en organisatie- en financiële kennis op het terrein van warmtenetten. Een en ander specifiek in het kader van het project Gasvrij Gorecht; 1000 woningen die verwarmd gaan worden met restwarmte van ESKA; dit warmtenet hopen wij in MG in 2025/2026 te realiseren.

Tot slot bent u voor MG de kennisdrager ‘netcongestie’ (netinfrastructuur/ batterijen) en onderhoudt u in regioverband de contacten die een relatie hebben met dit onderwerp, onder andere met Enexis en de partners binnen het PMIEK.


Kandidaatomschrijving

U bent een technische opleiding en werkervaring. U heeft kennis over energietechnieken in de gebouwde omgeving, in het bijzonder over warmtenetten. Daarnaast bent u communicatief vaardig en kunt u op bewonersavonden op begrijpelijke wijze over deze thema's spreken/ toelichting geven. Een pré is als u kennis heeft over financiële en juridische aspecten van energietechnieken, evenals ervaring bij gemeenten.

Eisen

Afgeronde opleiding technische bedrijfskunde (HBO)

Dit moet blijken uit het CV

Werkervaring

Minimaal 5 jaar werkervaring in soortgelijke trajecten

Kennis over warmtenetten

Aantoonbare technische kennis over warmtenetten

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 10 %

Participatie

Je hebt (aantoonbare) ervaring met participatie van burgers, woningcorporaties, etc.
Weging: 15 %

Kennis en werkervaring

Je hebt (aantoonbaar op CV) ervaring met energievraagstukken bij gemeenten maar bij voorkeur eveneens bij marktpartijen, woningcorporaties etc, dat wil zeggen partijen waarbij wij in de energietransitie mee samenwerken. Meegewogen wordt de totale werkervaring, complexiteit, en diversiteit. Bij diversiteit wordt eveneens gekeken of u aanvullend op technische kennis over de energietechnieken, ook over juridische en financiele kennis beschikt.
Weging: 50 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De technisch adviseur dient de nodige technische kennis te bezitten, bij voorkeur in de energietechniek. Kandidaat wordt hierop getoetst. Van belang is dat de adviseur over energietechniek op begrijpelijke wijze voor niet technici en voor inwoners van Midden-Groningen kan communiceren. Dat zal uit het interview moeten blijken.

Weging: 25 %

Interviewplanning

Interviews staan gepland op dinsdag 21 mei.