Medior SAP consultant (HCM-Succesfactors en FICO)

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1908
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 28-36
Tarief: €115 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 1 jaar
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving team waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Het team SAP HCM is op zoek naar een medior SAP Consultant HCM/Succesfactors

Binnen de directie BOI bevindt zich het SAP Competence Center. Deze afdeling is o.a. verantwoordelijk voor de service delivery van alle SAP diensten. De afdeling is verdeelt in meerdere scrumteams die elk hun eigen aandachtsgebied hebben. SAP FiCO en SAP HCM zij twee van deze scrumteams. Zwaartepunt van de werkzaamheden ligt binnen het HCM domein maar de medeweker die we zoeken zal ook werkzaamheden bij het Sap FICO team op moeten kunnen pakken. In laatste geval gaat het vooral om test werkzaamheden in SAP ECC en SRM.

Opdrachtomschrijving
De scrumteams zijn end to end verantwoordelijk voor development en operations. Binnen het Kadaster wordt SAP ECC 6.0, BI, CRM, SRM, BTP platform, SAC, Solution Manager, PI en SuccessFactors gebruikt.

HCM wordt momenteel gebruikt voor de personeelsadministratie, salarisadministratie, tijdregistratie en - evaluatie, urenverantwoording, declaraties, individueel keuze budget mogelijkheden en geautomatiseerde HR processen voor de medewerkers.

SuccessFactors wordt momenteel gebruikt voor continue ontwikkel dialoog, beoordelen en doelen, de leeromgeving, instroom van medewerkers en werving en selectie.

Voor de ondersteuning van de interne SAP HCM/SuccessFactors consultants zoeken wij een medior SAP HCM/SuccessFactors consultant die de eerste lijns ondersteuning biedt bij incidenten, testwerkzaamheden uitvoert en meedraait in het team bij het beheren en ontwikkelen van onze SAP HCM/SuccessFactors omgeving.

Hiernaast heeft de medewerker meer algemene kennis van SAP ECC, SAP Fico en SRM om ter ondersteuning van het FICO team test werkzaamheden op te kunnen pakken. Hij/Zij heeft aantoonbare ervaring met incident-/probleem- en wijzigingsbeheer en met het uitvoeren van ketentesten.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • SAP: HCM modules in volle breedte zoals: Personeelsadministratie(PA), Organisatiebeheer(OM), Legacy System Migration Workbench, Travel management. Kennis van Payroll, Time management, Autorisaties, Flexible benefits for budgets, Processes&Forms, Fiori, Documentgenerator (AQDB), Interface toolbox, Payroll Control Center en Archivelink
 • Succesfactors: daarbinnen modules zoals: Bizx, Performance & Goals, Learning, Onboarding, Recruitment/Marketing.
 • SAP ECC/FICO & SRM voor het uitvoeren van testwerkzaamheden binnen dit domein.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Incident/Probleem- en Wijzigingsbeheer uitvoeren;
 • Uitvoeren van ketentesten van doorgevoerde wijzigingen;
 • Uitvoeren jaarwerk activiteiten;
 • Bijhouden tabellen en catalogi in de SuccessFactors modules;
 • Uitvoeren massa mutaties met behulp van LSMW;
 • Doorvoeren klein adaptief en standaard wijzigingen (bijvoorbeeld roosters);
 • Afhankelijk van het profiel behoort meedraaien in projecten tot de mogelijkheden;
 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies);
 • Bijblijven van de HCM ontwikkelingen in de markt vwb wet- en regelgeving en productontwikkeling;
 • Testwerkzaamheden binnen SAP ECC/FICO domein.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 28-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 keer 1 jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau.

Mondeling en schriftelijk in het Nederlands kunnen uitdrukken.

De in te zetten medewerker heeft aantoonbare (minimaal 10 jaar) functionele en technische kennis van de SAP ECC en HCM module in de volle breedte, zoals in ieder geval van: - Personeelsadministratie(PA) - Organisatiebeheer(OM) - Legacy System Migration Workbench - Travel management - Payroll - Time management - Autorisaties - Flexible benefits for budgets - Processes&Forms - Fiori - Documentgenerator (AQDB) - Interface toolbox - Payroll Control Center - Archivelink (is een pré)

De in te zetten medewerker heeft aantoonbare implementatie kennis van minimaal een of meerdere van de volgende de SuccessFactors modules: -Bizx - Performance & Goals - Learning - Onboarding - Recruitment/Marketing (is een pré)

Kennis van- en ervaring met Agile/Scrum werken.

Kennis en ervaring met het uitvoeren van testwerkzaamheden binnen SAP ECC / FICO en SAP SRM domein.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • Helicopterview; • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld; • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief • Klantgericht; • Proactief en initiatiefrijk; • Teamspeler; • Analytisch vermogen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 33 %
Gewicht van kwaliteit : 67 %
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 115,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 19 juni 2024 in Apeldoorn. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.