Proces- en Casusregisseur Jeugd

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 1451
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam-Voorburg
Uren per week: 16 tot 24 per week
Tarief: €85 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 24-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.


Opdracht

De lokale kamer voert regie op inwoners met meervoudig complexe problematiek waarbij sprake is van onvoldoende zelfredzaamheid. Tot de doelgroep van de Lokale Kamer behoren inwoners die aangemerkt worden als overlast gevend, crimineel of (dreigend) geradicaliseerd, zorgwekkende zorgmijders en inwoners met meervoudige problematiek die niet zelfredzaam zijn. Ook op de doelgroep jeugd met bovengenoemde problematiek voert de Lokale Kamer proces- en casusregie. Specifiek voor de laatste doelgroep zijn we op zoek naar expertise die dit team op dit terrein komt versterken.

Je bent voorzitter van casusoverleggen en stuurt aan op gedragen oplossingen wanneer hulpverlening stagneert of niet beschikbaar is.

  • Je zorgt dat op basis van een goede analyse een gezamenlijk maatwerkplan wordt gemaakt en dat dit plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  • Je vormt de spil in het netwerk van de jeugdige, partners uit de straf-, zorg- en gemeentelijke keten.
  • Je biedt advies aan collega’s binnen het sociaal domein en ketenpartners
  • Je treedt op als schakel tussen het sociaal domein en het domein Openbare Orde en Veiligheid.


Vereisten / knock-outcriteria

1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Een geldige SKJ-registratie (benoem het registratienummer in het cv)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de jeugdhulp;
5. Aantoonbare werkervaring met casus- en procesregie binnen het sociaal domein


Gunningscriteria (weging)

6. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding SPH of MWD of Social Work (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van de (lokale) jeugdzorgketen, justitiële keten en de uitdagingen tussen hulpverlening en handhaving, licht dit toe en benoem waar het is opgedaan (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met als Casusregisseur sociaal domein (35 punten);
9. Een maximaal uurtarief van € 85,- excl btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- werkverkeer (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met regievoering op casus- en procesniveau en ketensamenwerking (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.


Benodigd aantal professionals

1


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 28 mei 2024 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.