Professional Jeugd en Gezin

Logo van gemeente vijfheerenlanden met de naam in kleurrijke verticale letters gerangschikt in drie rijen.

Aanvraagnummer: 1359
Organisatie: Gemeente Vijfheerenlanden
Locatie: Leerdam
Uren per week: 24 - 28 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 15-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel

De gemeente Vijfheerenlanden ligt in het midden van het land, in de provincie Utrecht tussen de rivieren Lek en Linge. Een prachtig gebied met polders, uiterwaarden, dijken, molens, boerderijen, steden en dorpen. Vijfheerenlanden ligt centraal bij de snelwegen A2, A15 en A27. In deze groene gemeente wonen ruim 60.000 inwoners. De 16 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit.

Opdracht

Je gaat aan de slag met uiteenlopende ondersteuningsvragen van inwoners met de nadruk op Jeugd GGZ; soms bied je zelf kortdurende basis (GGZ)-ondersteuning en in andere gevallen zorg je voor de juiste indicaties en regisseer je trajecten. Het doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de lokale basis-GGZ en waar nodig, specialistische hulp. De professional bevordert de eigen kracht van de inwoner en hun gezin. Er is oog voor de mogelijkheden binnen het eigen netwerk van de inwoner/ het gezin en de voorzieningen in het voorliggend veld. Waar nodig levert het sociaal team vraag- en systeemgerichte basiszorg. Eventueel kan de professional hierbij specialistische hulp inschakelen om een duurzame oplossing te creëren. Je onderhoudt contacten met de huisartsen.

Dit doe je door:

 • praktische uitvoering te geven aan de Jeugdwet en je weet moeiteloos te schakelen met andere werkvelden zoals de Participatiewet en de welzijnsinstellingen;
 • actief te luisteren naar de wensen en behoeften van de inwoner. Je onderscheidt hoofd- van bijzaken en bekijkt samen met de inwoner wat er nodig is om problemen op te lossen;
 • aandacht te besteden aan de zelfredzaamheid en “eigen kracht” van de inwoner. Je houdt de verwachtingen realistisch: lichte ondersteuningsvragen worden zelf opgelost in het eigen netwerk of laagdrempelig in de zogenaamde 0e-lijn, zwaardere ondersteuningsvragen kunnen leiden tot een voorziening;
 • passende gespreksvoering met jeugdigen en ouders/verzorgers
 • te werken vanuit normaliseren en niet vanuit problematiseren.
 • een ondersteuningsplan op te stellen aan de hand van je onderzoek en het besluit te formuleren in een beschikking;
 • zo nodig zelf (kortdurend) ondersteuning te bieden of te zorgen voor een match tussen de hulpvraag en partners in Welzijn en/of richting geïndiceerde ondersteuning.
 • Een belangrijke rol te spelen bij het geven van trainingen, samen met je andere collega’s.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 1  jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Jeugd GGZ; (benoem dit duidelijk in cv);
3. Aantoonbaar in het bezit van SKJ-registratie (benoem dit duidelijk in cv met registratienummer en datum);
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van Jeugdzorg; (40 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als indicatiesteller binnen de Jeugdwet; (25 punten)
7. Beschikbaar per uiterlijk 1 juni 2024; (15 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met gezinssystemen (benoem dit duidelijk in het cv). (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 17 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Gemeente Vijfheerenlanden faciliteert geen laptop.