Programmamanager Gebiedsontwikkeling (Vitale vakantieparken)

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 1408
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 24 - 32 per week
Tarief: €140 per uur
Duur van de opdracht: 31 December 2024
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 16-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdrachtOrganisatie

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 900 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht
Het Programma Vitale Vakantieparken is een politiek gevoelig dossier. Er is sprake van een complexe materie met verschillende uitdagingen voor de vitale parken en de niet-vitale. Het is als schaken op meerdere borden. Dat maakt deze interimopdracht zeer uitdagend. Er zijn veel verschillende belangen te behartigen. Bovendien speelt het vraagstuk al decennia, maar is pas de afgelopen jaren met de komst van dit programma uitzicht op meer helderheid voor ondernemers, recreanten en bewoners. Ervaring met het werken binnen een gemeentelijke en politiek-bestuurlijke omgeving is noodzakelijk.

Jij vervult als onze interim programmamanager een cruciale rol voor het programmateam Vitale Vakantieparken. Er vallen meerdere projecten binnen het programma “Vitale Vakantieparken” voor de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. De komende tijd gaat het vooral om het projectmanagement van de transformatie van parken die van recreatie naar wonen willen gaan, maar ook om projecten rond initiatieven van vitale vakantieparken die innovatieve plannen hebben. Daarnaast zorg je voor het opstarten van gebiedsontwikkelingen, het aansturen van toezicht en handhaving op parken en het maken van beleid rond deze ontwikkelingen (verevening, structuurvisie recreatie, handhavingsbeleid). Je doet dat niet alleen, maar met collega’s in het programmateam. Daarnaast is het de bedoeling dat er gaandeweg steeds meer taken en rollen van de huidige programmamanager binnen de reguliere organisatie weggezet worden.  Ook is begeleiding van het politiek-bestuurlijke proces een belangrijk onderdeel van het werk.

Je bent een stevige persoonlijkheid, zakelijk ingesteld en je bent in staat om relaties met diverse stakeholders op te bouwen. Je werkt zelfstandig, gestructureerd en je houdt het overzicht zonder de details uit het oog te verliezen.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo-niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 20 jaar;
3. Minimaal 2 jaar werkervaring met het werken voor een (ambtelijke) samenwerkingsorganisatie met meerdere politieke opdrachtgevers;
4. Minimaal 5 jaar werkervaring met vitaliserings- en transformatieprocessen op vakantieparken en bijbehorende ruimtelijke en juridische procedures;
5. Met succes een transformatie van een vakantiepark afgerond (omschrijf dit duidelijk in cv);
6. Uurtarief maximaal € 140,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

7. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als programma- of procesmanager Vitale Vakantieparken; (30 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met strategisch onderhandelen met relevante ketenpartners ter verwezenlijking van de met plan te realiseren doelen (omschrijf dit duidelijk in cv); (25 punten)
9. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen, bestuurlijke memo’s; (30 punten)
10. Een afgeronde wo-opleiding richting urban planning en social geography. (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr – Za (zeer flexibel)
Is hybride werken mogelijk:  ja


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de passende kandidaten. De overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.


Overige informatie

  • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
    Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
    Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).