Programmamanager Opvang Vluchtelingen


Aanvraagnummer: 1272
Organisatie: Gemeente Soest
Locatie: Soest
Uren per week: 20-28 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht


De gemeente Soest heeft de behoefte uitgesproken om vanuit de bestaande adhoc werkwijze rond de opvang van vluchtelingen toe te groeien naar een meer permanente aanpak. Die moet zijn beslag krijgen in een programmastructuur en organisatie waarbinnen de verschillende facetten rond de (nood)opvang van vluchtelingen, asielzoekers en de huisvesting van statushouders, spoedzoekers, starters in onderlinge samenhang worden opgepakt. Hiertoe is een bestuursopdracht vastgesteld aan de ambtelijke organisatie. Ter uitvoering van deze bestuursopdracht zoeken wij een programmamanager die op korte termijn een (bestuurlijke en ambtelijke) programmaorganisatie inricht en deze de komende jaren op een verbindende en professionele manier aanstuurt.

De programmamanager stuurt het programma (uitvoering bestuursopdracht) en daarmee de programmaorganisatie aan. Die omvat het fysieke en sociale domein maar ook de noodzakelijke bedrijfsvoering onderdelen zoals communicatie, financiën, juridisch ed.. Aansturing van de programmamanager gebeurt door de ambtelijk opdrachtgever. Daarnaast zijn er meerdere bestuurlijke opdrachtgevers. De programmamanager bewaakt de integraliteit en legt de verbinding tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

De opdracht waar de programmamanager aan werkt is het verder uitwerken, inrichten, aansturen en uitvoering geven aan het programma Vluchtelingen en de daarbij behorende geformuleerde deelonderwerpen. De programmamanager opereert op strategisch niveau en is gesprekpartner van het MT en bestuur maar ook van de betrokken organisaties, partijen en stakeholders. De programmamanager draagt daarnaast de zorg en bewaakt de verbinding tussen het programma en de organisatie op een zodanige wijze dat de inhoud goed geregeld wordt en het vertrouwen ontstaat en blijft dat er aan een gezamenlijk belang gewerkt wordt via duidelijke communicatielijnen.

Wat zijn als programmamanager jouw taken en verantwoordelijkheden?

  • Het programma aansturen met als doel de beoogde resultaten zoals geformuleerd in de vastgestelde bestuursopdracht te realiseren;
  • de integraliteit te waarborgen tussen de verschillende taken en werkzaamheden binnen het programma;
  • Primair aanspreekpunt voor partner-organisaties zoals COA, Vluchtelingenwerk, provincie, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties;
  • Primair aanspreekpunt voor ambtelijk opdrachtgever en bestuurlijke opdrachtgevers;
  • Een goed startmoment voor het programma organiseren in verbinding met de gehele organisatie, zodat ‘iedereen’ weet hoe het programma is georganiseerd en wat er van wie wordt verwacht;
  • Lerend vermogen van het team stimuleren/organiseren.

Vereisten / knock-outcriteria

;
1. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering in een politiek gevoelige context;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmamanager /projectmanager binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Minimaal 4 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar in maatschappelijk vastgoed/huisvesting bij een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met maatschappelijk vastgoed /huisvesting (35 punten);
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager /projectmanager binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met integraal samenwerken binnen diverse teams van de gemeente op thema gebiedsontwikkeling (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van vluchtelingen opvang en/of het sociaal domein (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 mei 2024, in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen dinsdag 21 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).