Tekst logo luidt "DE Publieke Partner" in vette letters, geflankeerd door horizontale lijnen boven en onder.

Ondersteuner ICT Coördinator

Logo van belastingsamenwerking gouwe-rijnland met een blauw rond embleem naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1273
Organisatie: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Locatie: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Uren per week: 16-24 uur
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 3 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 17-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Algemeen
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeentes: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. Wij leggen voor deze deelnemers de belastingaanslagen op en zorgen ervoor dat deze betaald worden. Ook waarderen wij het onroerend goed in de aangesloten gemeentes. De BSGR is een professionele, informele organisatie met korte lijnen en een goede sfeer.

Applicatiebeheer Afdeling applicatiebeheer is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering. Deze afdeling biedt ondersteuning aan de organisatie op het gebied van applicaties en processen. De BSGR is op zoek naar applicatiebeheerders voor het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van verschillende werkzaamheden. Referenties De Inschrijver dient minimaal twee referenties op te geven van een met BSGR vergelijkbare publieke organisatie (gemeente, gemeentelijk samenwerkingsverband, waterschap of vergelijkbaar). Inschrijvers die ervaring hebben in een gemeentelijk samenwerkingsverband met daarin een waterschap hebben onze voorkeur. De BSGR behoudt zich daarnaast het recht voor navraag te doen naar de prestaties en de kwaliteit van de Inschrijver.

Verantwoordelijkheden

Als ondersteuning van de ICT coördinator bestaan jouw werkzaamheden uit het bieden van ondersteuning bij de volgende activiteiten:

 • Projectondersteuning en projectmanagement
 • Administratieve taken Communicatie Resourcebeheer Incident- en probleemmanagement Kwaliteitsborging. Jouw werkzaamheden bestaan uit:.
 • Projectondersteuning en projectmanagement
  Het bieden van ondersteuning aan IT-coördinatie bij de uitvoering van IT-projecten. Dit omvat het assisteren bij het opstellen van projectplannen, het bijhouden van projectvoortgang, het coördineren van communicatie tussen teamleden en belanghebbenden, en het assisteren bij het oplossen van eventuele problemen die zich tijdens het project voordoen.
 • Administratieve taken Uitvoeren van administratieve taken ter ondersteuning van IT-coördinatie, zoals het bijhouden van documentatie, het opstellen van rapporten en het organiseren van vergaderingen. Communicatie Assisteren bij communicatie binnen de IT-afdeling en met andere afdelingen binnen de organisatie. Dit kan het opstellen en beschikbaar stellen zijn van interne communicatie, het coördineren en voorzitten van vergaderingen en het beheren van informatiestromen omvatten. Resourcebeheer Ondersteunen bij het beheer van IT-gerelateerde middelen, zoals het bijhouden van inventarissen, het coördineren van de aanschaf van apparatuur en software, en het beheren van toegangsrechten tot de IT infrastructuur, kantoorautomatisering en vakapplicaties.
  Onder het resourcebeheer valt ook de aansturing van onze externe resources waaronder (software)leveranciers.
 • Incident- en probleemmanagement
  Assisteren bij het oplossen van technische problemen en het bieden van ondersteuning aan gebruikers bij het oplossen van IT-gerelateerde problemen. Dit kan het afhandelen van ondersteuningstickets, het beantwoorden van vragen van gebruikers en het doorverwijzen van complexere problemen naar gespecialiseerde IT-personeel omvatten.
 • Kwaliteitsborging
  Assisteren bij het waarborgen van de kwaliteit van IT-processen en -procedures binnen de organisatie. Dit kan het uitvoeren van controles, audits en evaluaties omvatten om ervoor te zorgen dat IT-activiteiten voldoen aan de gestelde normen en richtlijnen.
 • Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 september 2024 voor 16-24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Kwaliteit (eisen)

  Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.
  Je hebt minimaal 10 jaren ervaring als ICT Coördinator of een soortgelijke functie in een gemeentelijke organisatie, waterschap of belastingsamenwerking.
  Je beschikt over een diepgaande kennis van IT-systemen, netwerken, infrastructuur, en software die binnen gemeentelijke organisatie, waterschap of belastingsamenwerking worden gebruikt is essentieel. Dit omvat onder andere technische kennis van databases, applicatieontwikkeling, cloud technologieën en transities, en security. Kennis van rondom de processen van gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen is een pré.
  Je hebt ervaring met het coördineren en beheren van IT-projecten van begin tot eind, inclusief projectplanning, resourceallocatie, budgetbeheer, risicobeheer en voortgangsrapportage.
  Je kunt effectief communiceren met verschillende belanghebbenden, waaronder IT-teamleden, management, gebruikers, externe leveranciers en andere afdelingen binnen de organisatie. Dit omvat zowel mondelinge als schriftelijke communicatievaardigheden.
  Je beschikt over het vermogen om een team van (externe) IT-professionals te leiden, te motiveren en te inspireren. Dit omvat het stellen van duidelijke doelen, het delegeren van taken, het bieden van feedback en het oplossen van conflicten binnen het team. Effectief samenwerken met verschillende belanghebbenden en partners, zowel binnen als buiten de organisatie, om gemeenschappelijke doelen te bereiken en IT-initiatieven succesvol te implementeren. Ervaring in de samenwerking met softwareleveranciers in de lokale overheid is een pré.
  Je beschikt over het vermogen om IT-strategieën te ontwikkelen die zijn afgestemd op de bredere doelstellingen en behoeften van de belastingsamenwerking. Dit omvat het identificeren van kansen voor verbetering, het anticiperen op toekomstige IT-behoeften en het ontwikkelen van lange termijnplannen.
  Je beschikt over vermogen om complexe IT-problemen snel te identificeren, te analyseren en op te lossen. Dit omvat het implementeren van effectieve oplossingen en het voorkomen van herhaling van problemen in de toekomst.
  Je hebt relevante kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging, privacy, compliance en andere IT-gerelateerde kwesties die relevant zijn voor belastingsamenwerkingen.
  Je hebt focus voor het begrijpen van de behoeften van interne gebruikers en externe klanten, en het leveren van IT-oplossingen en diensten die aan deze behoeften voldoen.

  Prijs (eisen)

  Maximaal: € 110,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 40 %
  Gewicht van kwaliteit : 60 %

  Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De EMVI komt als volgt tot stand:

  prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Gunningscriteria (wensen)

  40 %
  Prijs
  20 %
  Referenties en werkervaring
  20 %
  Kennis van processen
  20 %
  Kennis van applicaties

  Het interview

  1. HBO werk- en denkniveau;
  2. Minimaal 10 jaar ervaring in een soortgelijke functie met genoemde werkzaamheden;
  3. Analytisch vermogen om werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren en processen te innoveren en optimaliseren;
  4. Medewerker is nauwkeurig en heeft een proactieve, klantgerichte houding.

  Het interview

  Als Inschrijver in de top 3 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.