Projectadviseur Duurzaamheid

Logo van waterschap noorderzijlvest met blauwe tekst en een gestileerd blauw en groen golfdessin.

Aanvraagnummer: 1156
Organisatie: Waterschap Noorderzijlvest
Locatie: Waterschap Noorderzijlvest
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Groningen
Startdatum: 1-7-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Waterschap Noorderzijl is op zoek naar een

Projectadviseur Duurzaamheid voor 24-36 uur per week.

Waterschap Noorderzijlvest verduurzaamt. We doen dat op basis van een beleidskader, nader uitgewerkt in een routekaart circulair Noorderzijlvest en een routekaart klimaatneutraal Noorderzijlvest. Voor de nadere implementatie en uitvoering van de routekaart klimaatneutraal Noorderzijlvest zoeken wij ondersteuning. Concreet zoeken we iemand die vanuit inhoudelijke kennis gedreven is om de klimaatvoetafdruk van het waterschap te verkleinen en de daaruit voortvloeiende onderzoeks- en uitvoeringsprojecten in- of extern uit te zetten en te begeleiden. Je werkt hierbij nauw samen met de beide medewerkers duurzaamheid van het waterschap en andere collega’s.

Duurzaamheid: De waterschappen hebben de gezamenlijk de ambitie uitgesproken om als sector in 2035 klimaatneutraal te zijn. En hebben we ons verbonden aan de nationale afspraak om in 2050 volledig circulair te zijn, met als tussendoel 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030.

Uitvoeringskader: De uit te voeren werkzaamheden zijn bedoeld om; a) steeds nauwkeuriger inzicht te krijgen in de broeikasgasemissies van ons waterschap, b) maatregelen en ontwikkelpaden te benoemen en te ontwikkelen om onze klimaatvoetafdruk te verkleinen, veelal in samenwerking met andere waterschappen en onderzoeksinstituten, en/of c) projecten op het gebied van duurzame energie en/of netcongestie en ‘energy hubs’ te ontwikkelen.

We zoeken een praktisch ingesteld persoon met een goed ontwikkeld analytisch vermogen met kennis en ervaring op het gebied van het begeleiden van onderzoeksprojecten en vakkennis op het vlak van duurzaamheid, met name gericht op emissies van lachgas en methaan bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, opwek van duurzame energie en uitwisseling van energie en energiedragers.

In je doen en laten ben je een doener, gericht op realiseren van mogelijkheden en ontwikkelingen op het vlak van klimaatmitigatie. Je hebt basiskennis van biochemische processen op onze zuiveringsinstallaties en ervaring als projectleider van beleid en onderzoek. Je neemt bij voorkeur daarin ook ervaring met onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten mee. Vanuit een breed perspectief van kosten, risico’s, maatschappij en duurzaamheid zoek je naar de juiste programmatische aanpak van klimaatneutraliteit. Je bent vaardig met Excel, want onze ‘routeplanner klimaatneutraal Noorderzijlvest’ is een Excel-model. Je begeleidt diverse onderzoeksprojecten vanuit deze programmatische aanpak, je beoordeelt de uitkomsten daarvan en maakt ze toepasbaar. Hierbij ben je gericht op de samenwerking waarbij je actief de collega’s en (keten)partners opzoekt. Je weet daarbij hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en je communiceert makkelijk en correct, zowel mondeling als schriftelijk.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding

Indexering tarief:

Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)).

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692

HBO oplelding

Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Werkervaring

Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring
Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.


Weging: 25 %

Broeikasgassen

Op cv aantoonbare ervaring met uitstoot van broeikasgassen en hoe deze te meten en in projecten te reduceren.
Weging: 10 %

Opstellen en beoordelen business cases

Op cv aantoonbaar ervaring met het opstellen en beoordelen van business cases.
Weging: 10 %

Waterschappen/rioolwaterzuiveringsinstallaties

Op cv aantoonbaar ervaring met waterschappen en rioolwaterzuiveringsinstallaties in het bijzonder.
Weging: 5 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat en/of opdrachtomschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.

De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.


Weging: 25 %
Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 29 mei 2024. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 27 mei 2024 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.