Projectleider Buitengebied

Logo van de gemeente Houten, met aan de rechterkant de tekst gemeente houten in blauw met aan de rechterkant een gestileerd kroonmotief in geel en blauw.

Aanvraagnummer: 1298
Organisatie: Gemeente Houten
Locatie: Houten
Uren per week: 20-24 per week
Tarief: €110 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 14-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. De gemeente heeft de ambitie nog verder te ontwikkelen en tot 2040 nog 4.750 huizen te bouwen passend bij het Houtens DNA. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Dat maakt ook dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar, collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Opdracht

Het doel is om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke projecten binnen de Provinciale experimenteerruimte, bijvoorbeeld voor versterking van de agrarische structuur, water, natuur, recreatie of duurzaamheid, op het Eiland van Schalkwijk worden uitgevoerd. De gemeente Houten, de provincie Utrecht en het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst en een convenant gesloten. Met de grondeigenaren zijn overeenkomsten ondertekend. Deze afspraken moeten tot uitvoering worden gebracht.

Van de tijdelijk medewerker wordt verwacht dat deze

 • Ervaring heeft met ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied;
 • Samenhang ziet tussen de ontwikkelingen en het nabij gelegen Wereld Erfgoed (Nieuwe Hollandse Waterlinie)
 • Kan samenwerken met alle stakeholders in het gebied;
 • Het betreft projectleiderschap voor verschillende ruimtelijke projecten binnen het Provinciale experimenteergebied. Het gaat hierbij om de volgende projecten:
 1. Project ASV I, Lekdijk – de Trip;
 2. Project ASV III, Provincialeweg 32BP is afgerond, hier zal niet veel werk meer uit voort komen. Geen openbare ruimte of gronden die moeten worden overgedragen naar de gemeente, dus nu is het voornamelijk vergunningen aanvragen en uitvoeren.

Tevens zijn er mogelijk nog enkele andere initiatieven op het eiland die begeleid moeten worden:

 1. Herontwikkeling Voormalig agrarisch bedrijf naar een zorgvoorziening voor 24 dementerenden;
 2. Herontwikkeling voormalig agrarisch bedrijf naar een houtverwerkingsbedrijf;
 3. Herontwikkeling voormalige autogarage naar een woonlocatie voor starters en senioren(binnen de rode contour).
 • ASV Project I

Op het eiland van Schalkwijk zijn veel agrarisch gronden (speculatief) in handen van projectontwikkelaars. Om deze gronden terug te krijgen bij de agrariërs en het eiland agrarisch duurzaam te versterken is een grondruil op gang gebracht van ruim 100 ha. Hier zijn verschillende boeren bij betrokken. Ook zal 1 boer verplaatst worden naar een andere locatie op het Eiland. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente ervoor gekozen om aan actieve grondpolitiek te doen. Hierdoor heeft de gemeente een actieve rol binnen dit project. Ook wordt er actief samengewerkt met de Provincie en het Waterschap.

Om dit project financieel mogelijk te maken mogen bepaalde kosten gecompenseerd worden. Dit kan door de bouw van woningen in het buitengebied. Hierdoor zijn verschillende locaties en meerdere partijen betrokken bij het project. Ook de omgeving en bewoners van het Eiland zijn actief betrokken bij deze ruimtelijke ontwikkeling. Op dit moment ligt het bestemmingsplan klaar om vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Dit kan pas wanneer de initiatiefnemer van het project een Natuurbeschermingsvergunning van de provincie heeft ontvangen. Nadat het BP is vastgesteld door de gemeenteraad komt het project in een nieuwe fase, de uitvoeringsfase.  Na de benodigde vergunningstrajecten en overdracht van vastgoed,  moet een voormalig agrarisch bedrijf gesloopt worden en worden bouwkavels verkocht en uitgegeven. Binnen het project zijn verschillende klankbordgroepen en vele partijen betrokken die allemaal op de juiste manier betrokken moeten blijven bij het project.

 • ASV Project III

Een agrarisch ondernemer op het Eiland heeft plannen om zijn fruitbedrijf verder duurzaam te ontwikkelen tot een centrum voor vernieuwing, onderzoek en onderwijs. Het centrum richt zich op telers, politiek, vakorganisaties en consumenten. Deze ontwikkeling past binnen de visie van de gemeente en provincie op het gebied van verduurzaming en agrarische structuurversterking. Om deze ontwikkeling financieel mogelijk te maken mag de initiatiefnemer bepaalde investeringen compenseren door het bouwen van enkele woningen in het buitengebied. Met de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten. Op dit moment wordt gewerkt aan de participatie met omwonenden en een uitwerking van de plannen tot een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in mei besproken in de gemeenteraad. In dit project heeft de gemeente een faciliterende rol en begeleid je als projectleider de verschillende processen en procedures. Ook breng je verschillende partijen bij elkaar om samen tot een plan te komen.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider van uitvoeringsprojecten in het Ruimtelijk Domein;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als projectleider ruimtelijke ontwikkeling bij een gemeentelijke instelling;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2024, voor tenminste 16 uur per week.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor op het gebied van het Ruimtelijk Ontwikkeling of Gebiedsontwikkeling (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider van uitvoeringsprojecten in het Ruimtelijk Domein bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van agrarische structuurversterking, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met werelderfgoed (10 punten);
9. Maximum uurtarief van € 110,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg)
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning

De gesprekken zijn gepland op donderdag 23 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De kandidaat dient over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken en het origineel te kunnen tonen, maximaal 6 maanden oud.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.