Projectondersteuner Zorgcontinuïteit

Logo van alphen aan den rijn, met de naam in blauwe tekst met een gestileerde blauwe boog over de laatste drie woorden.

Aanvraagnummer: 1299
Organisatie: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Alphen aan den Rijn
Uren per week: 24-32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: Tot en met 31 oktober 2024
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 14-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Met meer dan 110.000 inwoners verspreid over 8 kernen in Groene Hart, streven we naar een beter leven voor alle bewoners. Onze missie is gebaseerd op positieve gezondheid en duurzaamheid als pijlers voor ons sociaal en ruimtelijk beleid. In een team van ruim 900 gemotiveerde medewerkers zetten we ons in voor toonaangevende dienstverlening en resultaten.

We zijn adaptief, experimenteren en ontwikkelen continu, waarbij samenwerking, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en veranderingsbereidheid centraal staan.
De gemeente is per 1 januari 2024 gestart met een herziene aanpak en contractering van Jeugdhulp. Met 23.500 jeugdigen tot 18 jaar en ongeveer 1 op de 7 die gebruikmaakt van jeugdhulp, streven we naar tijdige, passende en effectieve hulp met nadruk op lokale versterking van preventie en welzijn vanuit de lokale Jeugd- en gezinsteams.

Opdracht

Voor het project zorgcontinuïteit zijn we op zoek naar een projectondersteuner die het leuk vindt om structuur te organiseren voor het project en de projectleider. De projectleider krijgt ondersteuning bij de planning, de voortgangsrapportages en het beheren van de email en de agenda. Het managen van klachten en signalen vanuit het project en deze op de juiste plek adresseren is ook een belangrijk onderdeel.
Er wordt gezocht naar een ervaren projectondersteuner die door het aanbrengen van structuur, plannen van overleggen. Je voelt aan wat daarnaast nodig is om het project goed te laten verlopen en draagt bij aan een fijne sfeer in het team. Dit omvat onder andere de volgende taken:

  • Bewaken en ondersteunen van de projectvoortgang en de communicatie daarover met projectleiders, maken van plannings- en voortgangsoverzichten en signaleren van eventuele knelpunten;
  • Het organiseren en voorbereiden van overleggen en vergaderingen en knelpunten overleggen, inclusief verslaglegging;
  • Het bijhouden en opvolgen van de actie en besluitenlijst, inclusief het najagen van de actiehouders;
  • Het leveren van bijdragen aan het opstellen van voortgangsrapportages, communicatie- en implementatieplannen;
  • Het team ondersteunen bij administratieve taken;
  • Het bijdragen aan communicatie over het programma;
  • Het uitzetten en opvolgen van vragen binnen en buiten het project;
  • Samenwerken met andere werkstromen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

De projectondersteuner werkt intensief samen met de projectleider van het project zorgcontinuïteit en de coördinator. Je hebt overzicht, werkt planmatig en gedreven. Je levert een belangrijke bijdrage om in de paar maanden die we nog hebben de lopende trajecten binnen de zorgcontinuïteit zorgvuldig af te ronden  jeugdzorg goed in te regelen, zodat de dienstverlening aan onze jongste inwoners en gezinnen doorloopt. Je begrijpt snel hoe processen lopen en beweegt goed binnen de omgeving van het project. Je hebt ervaring en gevoel bij de onderlinge verhoudingen in een omgeving met verschillende, soms tegenstrijdige, belangen. Je vindt het leuk om hierin te acteren en je kan scherp analyseren als respectvol omgaan met de partijen waar we mee werken. Ons doel is immers het realiseren van goede jeugdhulp en een goede afronding van het project.

Vereisten / knock-out criteria


1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectondersteuner.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)


3. Een afgeronde opleiding in een relevante richting voor projectondersteuning (25 punten);
4. Beschikbaar per uiterlijk 1 juni 2024 voor minimaal 24 uur per week (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectondersteuner binnen de publieke sector (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner binnen een gemeentelijke omgeving (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (werkdagen in overleg)

Planning


De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 16 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).