Projectleider Energiearmoede

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 910
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 32-36 per week
Tarief: €85 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 29-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Het project: De gemeente Hilversum wil ervoor zorgen dat de energietransitie inclusief is. Dit houdt in dat we mensen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan de verduurzamingsopgave van hun woning, worden geholpen en ondersteund. Mensen met een laag inkomen en hoge energierekening krijgen ondersteuning om hun energierekening structureel omlaag te brengen. Om dit te bereiken heeft de gemeente Hilversum 8 energieklussers in dienst, die bij de doelgroep langs gaan om uitleg te geven over de energierekening, te vertellen over energiezuinig gedrag en energiebesparende producten in huis aan te brengen. Specifiek voor de woningeigenaren is er nog  een apart traject, waar bij zij met een bouwbegeleider en een aanvullende subsidie hun woning kunnen gaan isoleren. Na een bezoek van de energieklusser, wordt deze specifieke doelgroep doorverwezen. In de eerste fase van het project zijn de energieklussers op actief verzoek langs gekomen. In de tweede fase van het project worden de deelnemers proactief en persoonlijk geworven.

De gemeente Hilversum is op zoek naar een hands-on projectleider voor het project energiearmoede. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie pijlers uit het plan van aanpak energiearmoede en de daarbij behorende doelstellingen:

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het energiedomein (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider bij, of in opdracht van, een overheidsorganisatie binnen het sociaal domein (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met inwoners die in energiearmoede leven (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • Zelfstandig;
 • Ondernemend;
 • Administratief vaardig;
 • Goed hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden;
 • Een hands-on mentaliteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op het gebied van energiearmoede;
2. Een maximum uurtarief van €85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 mei 2024  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).