W2024-49 Preventie medewerker Sociaal Domein

Logo van meierijstad, met een gestileerde kleine "m" in blauw en groen boven de naam "meierijstad" in groene kleine letters.

Aanvraagnummer: 911
Organisatie: Gemeente Meierijstad
Locatie: Veghel
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 13-5-2024 t/m 12-11-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 13-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 29-04-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Toezicht houden  op en controleren/handhaven van de correcte naleving van beleid- en regelgeving, gemeentelijke voorschriften en beschikkingen.

Daaronder valt het doen van onderzoeken naar de rechtmatigheid van verstrekking van uitkeringen, huisbezoeken, (confronterende) gesprekken voeren, intern en extern samenwerken etc.

Indien nodig adviseer je om maatregelen en/of sancties op te leggen.

De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie.Kandidaat zorgt zelf voor laptop en telefoon.
Kandidaat heeft een VOG die niet ouder is dan 3 maanden.
Weging prijsdeel: 30 %

Kennis

Kennis van opsporingstechnieken en –methoden en professionele gespreks- en verhoortechnieken en advisering daarvan binnen het sociaal domein waaronder werk en inkomen
Weging: 30 %

Competenties

• Certificaat Buitengewoon Opsporingsambtenaar • Kennis van handhaving rondom het werkterrein werk en inkomen. • Kennis van het relevante juridische kader. • Adviseert over de complexe handhavingsaspecten rondom het brede werkterrein Toegang. • Toezien op de naleving van wet- en regelgeving, voorschriften en beschikkingen rondom het werkterrein van werk en inkomen. • Afwegen van gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria • Zelfstandig en overtuigingskracht.
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In het gesprek wordt verder ingegaan op de functie eisen en gunningscriteria.

Weging: 25 %
Nog niet bekend.