Technisch beheerder vastgoed

Logo van de gemeente Den Helder met een blauw schild met een wit streeppatroon, met daarbovenop een gele kroon, naast de tekst "gemeente DEN HELDER.

Aanvraagnummer: 912
Organisatie: Gemeente Den Helder
Locatie: Den Helder
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3-6-2024 t/m 2-6-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 3-6-2024
Optie tot verlenging: 3 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 30-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Als eerste check je het onderhoudsplan om te zien welke bouwwerken in Den Helder op korte termijn onderhoud nodig hebben. Hiervoor zet je tijdens een vergadering met jouw team de taken uit. Daarna heb je een afspraak buiten de deur met een externe partij over de sloopwerkzaamheden die er aan komen . Terug op kantoor lunch je in het werkcafé met collega ' s of maak je een ommetje. ‘S middags houd je je bezig administratieve zaken zoals de onderhoudsbegroting. Tussendoor kr i jg je ineens een melding dat er legionella is geconstateerd in een kantoorpand in Den Helder . Je plant een spoedoverleg in met jouw collega s om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen . Aan het einde van de dag voel jij je voldaan: de onderhoudswerkzaamheden aan een aantal bouwwerken staan in de steigers , je hebt een nieuwe partij binnengehaald voor sloopwerkzaamheden en je stuurt een team aan d i e de legionellabacterie verwijdert.

Verder:

  • Je stuurt de uitvoering aan van het onderhoud door externe bedrijven onder andere op basis van de afspraken in (raam)overeenkomsten;
  • Je ondersteunt de portefeuillemanager en projectleiders bij de verdere professionalisering van de beheerportefeuille;
  • Je draagt zorg voor een detailplanning van de uit te voeren operationele werkzaamheden binnen de door de teamleider vastgestelde kaders;
  • Je stelt meerjaren onderhoudsbegrotingen op;
  • Je bewaakt de kosten die betrekking hebben op het onderhoud;
  • Op basis van onder meer jouw input worden de onderhoudscontracten met externe bedrijven afgesloten. Belangrijke pijlers hierin zijn kwaliteit en kostenefficiency;
  • Je beheert technische dossiers en zorgt voor een complete administratie;
  • Je begeleidt/coördineert sloopwerkzaamheden;
  • Je draagt zorg voor overige beheerstaken zoals o.a. legionellabeheer;

Na gunning van de opdracht dient de gegunde partij een recente VOG aan te bieden

Weging prijsdeel: 20 %

Werkervaring

De kandidaat heeft in de afgelopen vijf jaar minimaal twee jaar bij een gemeente gewerkt in de rol van technisch beheerder vastgoed, geef dit duidelijk in het C.V. aan
Weging: 20 %

Kennis en ervaring

De kandidaat heeft ervaring met en kennis van technische installaties. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 20 %

In diensttreding

De kandidaat kan na 14 maanden kosteloos worden overgenomen.
Weging: 10 %

Tijdelijke huisvesting

De kandidaat heeft recente ervaring (niet ouder dan drie jaar) met tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen. Geef dit duidelijk aan in het C.V.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview zullen wij de kandidaat toetsen op de volgende punten:
Werkervaring
Kennis
Competenties: Klanttevredenheid, efficiëntie en daadkracht

Weging: 20 %
De interviews vinden plaats in de eerste week van mei tussen 6 en 10 mei