Senior adviseur RO-VVP

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 913
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €110 per uur
Duur van de opdracht: Tot en met 31 december 2024
Regio: Drenthe
Startdatum: 06-05-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 25-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht
Het Programma Vitale Vakantieparken is een politiek gevoelig dossier. Er is sprake van een complexe materie met verschillende uitdagingen voor de vitale parken en de niet-vitale. Het is als schaken op meerdere borden. Dat maakt deze interimopdracht zeer uitdagend. Er zijn veel verschillende belangen te behartigen. Bovendien speelt het vraagstuk al decennia, maar is pas de afgelopen jaren met de komst van dit programma uitzicht op meer helderheid voor ondernemers, recreanten en bewoners. Ervaring met het werken binnen een gemeentelijke en politieke omgeving is noodzakelijk.

Jij vervult als onze interim adviseur een cruciale rol binnen het programmateam Vitale Vakantieparken. Als senior adviseur ruimtelijke ordening Vitale Vakantieparken (RO-VVP) ben je de spil tussen het programma en de gemeentelijke organisatie. Je bent uitstekend op de hoogte van de mogelijkheden en werking van de nieuwe Omgevingswet in relatie tot de transformatie van vakantieparken. Voor een deel is het nog pionieren en daarom is ervaring, inzicht en inbreng vanuit een breed netwerk nodig.

Inhoudelijk stuur je de collega’s op je afdeling aan bij de uitwerking van initiatieven en transformatieplannen, maar ook heb je een actieve rol in de communicatie met de betrokken parken. De veelheid aan overleggen met verschillende parken vraagt om snel en adequaat schakelen. Daarvoor is ervaring nodig op het vlak van vakantieparken en ruimtelijke ordening. Ook vraagt dit om voldoende sensitiviteit vanwege verschillen tussen parken, VVE’s en eigenaren. Dat doe je in samenspraak met de programmamanager, stedenbouwer en handhavingsjurist. Je ondersteunt daarnaast het politiek-bestuurlijk proces. Daarvoor is strategisch inzicht en ervaring vereist, opdat het politiek proces zorgvuldig verloopt.

Competenties
-
Overtuigingskracht;
- Communicatieve vaardigheden;
- Omgaan met belangentegenstellingen;
- Leidinggevende capaciteiten;
- Sociaal in de omgang;
- Stevige teamspeler;
- Humor en luchtigheid.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het programma Vitale Vakantieparken (30 punten);
8. Aantoonbare ervaring in het opstellen van een ruimtelijk kader voor de transformatie van recreatieparken naar een permanente woonbestemming/woonfunctie binnen de integrale juridisch-planologische context van het werkveld (25 punten);
9. Aantoonbare ervaring met strategisch onderhandelen met relevante ketenpartners ter verwezenlijking van de met plan te realiseren doelen (15 punten);
10. Minimaal 5 jaar ervaring als senior adviseur met ruimtelijke vraagstukken en het opstellen van bestemmingsplannen (10 punten);
11. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen, bestuurlijke memo’s (10 punten);
12. Een afgeronde hbo-opleiding richting planologie/ruimtelijke ordening (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring opgedaan bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 20 jaar;
3. Minimaal 2 jaar ervaring met het werken voor een (ambtelijke) samenwerkingsorganisatie met meerdere politieke opdrachtgevers;
4. Minimaal 1 jaar ervaring met vitaliserings- en transformatieprocessen op vakantieparken en bijbehorende ruimtelijke en juridische procedures;
5. Uurtarief maximaal € 110,- exclusief btw en inclusief woon-werk en fee Flextender;
6. Uiterlijk Beschikbaar vanaf maandag 15 mei 2024;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr – Za – Zo (zeer flexibel)
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdagmiddag 30-04-2024 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdagmiddag 26-04-2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
    Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
    Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 25 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.