Administratief medewerker inburgering

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 914
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 28 per week
Tarief: €59,75 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 25-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn we de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 114.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en een fijne leefomgeving. Tussen bereikbaarheid en gezondheid. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben. De kansen en uitdagingen zijn bij onze gemeente groot.

Opdracht
Een afwisselende functie waarbij je je bezighoudt met de volgende taken die te maken hebben met de administratie van werkzaamheden in het kader van de Wet inburgering:

 • Aanmaken digitale cliëntendossiers en werkprocessen
 • In het geautomatiseerde systeem verwerken van nieuwe aanmeldingen voor inburgering
 • Verwerken van rapportages en beschikkingen in het geautomatiseerde systeem
 • Opstellen van werkinstructies voor processen zoals registreren van documenten in het document-managementsysteem
 • Vastleggen en archiveren van documenten in het document-managementsysteem
 • Notuleren tijdens vergaderingen en opstellen van actielijsten
 • Opstellen en versturen van uitnodigingen voor de brede intake en leerbaarheidstoets.
 • Pamfletten ontwerpen met huisregels, activiteiten en mededelingen voor inburgeraars
 • Beheren en bijwerken van de stamlijst in- en uitstroom, zodat kan worden nagegaan dat iedereen kan worden aangemeld

Competenties
- Accuraat
- Samenwerken
- Flexibel
- Betrokken
- Initiatiefrijk

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij de gemeente in het sociaal domein (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente op het gebied van de uitvoering van de Wet inburgering (35 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker binnen het sociaal domein van een gemeente (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het document-managementsysteem MyCorsa (15 punten);
9. Je bent uiterlijk beschikbaar op 01 mei 2024 (10 punten).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 59,75 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO-4 Niveau;
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Suites voor het Sociaal Domein;
4. Aantoonbare werkervaring als administratief medewerker binnen het sociaal domein van een gemeente;

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 26 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 25 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 25 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.