Beleidsadviseur Wonen

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 915
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 16 tot 20 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: Tot en met 1 januari 2025
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 26-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 900 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht
De opdracht is in eerste instantie voor 16 uur, maar de mogelijkheid bestaat dat het op termijn wordt uitgebreid naar 20 uur. Je werkt aan deze opdracht vanuit het team Fysiek en je bent onderdeel van de eenheid Strategisch Beleidscentrum (SBC) van de SWO. Het SBC werkt aan beleidsontwikkeling, projecten en programmasturing waarbij het vaak gaat om complexe, maatschappelijke opgaven en vraagstukken met grote bestuurlijke betrokkenheid. Voor zowel de gemeente Hoogeveen als voor de gemeente De Wolden leveren we maatwerk. In deze functie richt je je voornamelijk op de gemeente Hoogeveen. Je bent een goede netwerker en een gewaardeerd gesprekspartner met uitstekende communicatieve vaardigheden.

Taken
- Je beoordeelt woningbouwplannen op woonkwaliteit en aansluiting bij het woonbeleid;
- Je houdt ontwikkelingen in de woningmarkt en aanpalende beleidsterreinen in de gaten en speelt hierop in door advies uit te brengen wanneer nodig;
- Je geeft gedegen en onderbouwd advies aan wethouders en collega’s;
- Je bent binnen de organisatie aanspreekpunt voor onderwerpen rondom wonen voor gemeente Hoogeveen. Onderwerpen zoals: wonen en zorg, wet regie op de volkshuisvesting, woningsplitsing, zelfbewoningsplicht en de huisvestingsverordering;
- Je bent verantwoordelijk voor het woonbeleid en de uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde woon(zorg)visie;
- Je pakt de opgaven op die voortkomen uit de nieuwe woon(zorg)visie en uit nieuwe ontwikkelingen voor Hoogeveen.

Competenties
- Adviesvaardigheden;
- Analytisch denkvermogen;
- Communicatieve vaardigheden;
- Netwerkvaardigheden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen de publieke sector (50 punten);
5. Aantoonbare Werkervaring met beleidsadvisering op het gebeid van wonen (50 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen de publieke sector;
3. Aantoonbare Werkervaring met het onderwerp wonen (inde breede zin van het woord);

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, beperkt in overleg mogelijk

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 1 mei 2024 van 10:00 uur tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
    Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).

cv-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.