Jurist Stadsbeheer

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 916
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam
Uren per week: 16 tot 20 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 5 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 13-05-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 26-04-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Opdracht
In verband met vertrek van een collega zijn wij voor de duur van 5 maanden op zoek naar een jurist. Als jurist krijg jij de opdracht om de lopende zaken en nieuwe juridische vraagstukken op te pakken voor het team beheer. Werkzaamheden die onder andere gevraagd worden zijn:

  • Het geven van juridisch advies over alle aspecten in de openbare ruimte. De focus ligt hierbij vooral op het adviseren over bestuursrechtelijke processen, zoals die voor verkeersbesluiten, kabels en leidingen en aanwijzingsbesluiten ondergrondse containers;
  • Het adviseren bij het opstellen van overeenkomsten met betrekking tot onderhoud en gebruik van de openbare ruimte (privaatrechtelijk) vnl. speeltuinen;
  • Het voeren van verweer namens het college in de bestuursrechtelijke geschillen. Bv verkeersbesluit , WOO besluiten etc;
  • Beoordelen of zelf opstellen van verordeningen en nadere regels. Ook bij zaken van andere afdelingen met betrekking tot de openbare ruimte ben je betrokken en geef je jouw advies.

Competenties

  • Ondernemingszin: Pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld;
  • Creativiteit: Komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voorh et oplossen van problemen. Weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken;
  • Visie: Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in staat zich op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst;
  • Omgevingsbewustzijn: Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.Speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied;
  • Regisseren: je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als juridisch adviseur (bestuursrechtelijk) binnen een overheidsorganisatie (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wegenverkeerswet 1994, de Wegenwet, de Wet open overheid en gemeentelijke regelgeving, licht duidelijk toe waar dit is opgedaan (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als jurist binnen een gemeente (15 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als jurist met het voeren van bezwaar en beroepsprocedures (20 punten).

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;
2. Minimaal aan afgeronde hbo bachelor opleiding Rechten;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als jurist;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland dinsdag 30 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 april 2024 12.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

cv-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.