Projectleider onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed


Aanvraagnummer: 917
Organisatie: Gemeente Soest
Locatie: Soest
Uren per week: 24-36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 06-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 29-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Soest is een moderne, open en betrokken gemeente met een rijke historie. De gemeente bestaat al bijna 1.000 jaar en telt momenteel zo’n 47.000 inwoners. Het ligt aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug, midden in de prachtige natuur van de Soester Duinen, en is rijk aan bossen, heide en weilanden. Bij Gemeente Soest staan de kernwaarden vertrouwen, samen en leren centraal. Werken aan een toekomstbestendig Soest doe je samen met je collega’s, bestuur, de samenleving en partners. Dit alles met vertrouwen in elkaar. Daarbij leer je van de dingen die je doet en van je omgeving.

Opdracht
Als Projectleider Onderwijshuisvesting en Maatschappelijk Vastgoed ben je de drijvende kracht achter de realisatie van het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) in samenwerking met de beleidsadviseur onderwijshuisvesting en de assetmanager. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten binnen het integrale onderwijshuisvestingsbeleid, waaronder nieuwbouw, uitbreiding en verbouw. Hierbij werk je nauw samen met interne en externe partners, waarbij het bouwheerschap kan variëren tussen de gemeente en het schoolbestuur.

Je legt de verbinding met andere teams om de diverse ambities van de gemeente te integreren, zoals verduurzaming, en draagt bij aan raadsvragen, programmabegrotingen, jaarverslagen en de Planning en Control cyclus. Ook formuleer je adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad.

Als trekker van de verduurzamingsopdracht voor 3 panden, die dienen als pilot voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, speel je een cruciale rol in het duurzamer maken van de gemeentelijke infrastructuur. Je werkt nauw samen met de assetmanager, waarbij de rol en taakverdeling nog in ontwikkeling zijn.

Je adviseert ook over het toekomstbestendig maken van maatschappelijk vastgoed, waarbij je resultaatgerichtheid, dienstverlening, ondernemerschap en eigenaarschap toont. Je bent gericht op het verbinden en samenwerken binnen en buiten de organisatie en weet complexe opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting integraal aan te pakken. Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring en een duidelijke visie op IKC (integraal kind centra).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 29 april 2024, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

  • Je bent sterk op de inhoud en politiek sensitief, met een uitstekend gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen;
  • Je bent financieel goed onderlegt en kunt goed analyseren;
  • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Dit maakt dat je in staat bent effectief te onderhandelen en anderen te inspireren en motiveren;
  • Je hebt een proactieve werkhouding;
  • Je kunt goed plannen en organiseren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider binnen het onderwijs en/of maatschappelijk vastgoed bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met onderhandelingsgesprekken met opdrachtnemers en schoolbesturen (25 punten);
6. Aantoonbaar afgerond cursus / opleiding op het gebied van projectmatig werken (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met ontwikkeling van een IKC en daarbij horend werkveld (15 punten);
8. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na initiële duur inclusief eventuele verlenging kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werk binnen een overheidsinstelling;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het onderwijs en/of maatschappelijk vastgoed;
3. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en realiseren onderwijshuisvesting en/of maatschappelijk vastgoed.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Graag een korte motivatie hierbij aanleveren.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 1 mei 2024, tussen 14:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).