Projectleider implementatie smp

Logo van gemeente de ronde venen met een gestileerde groene en blauwgroen sneeuwvlok naast de tekst.

Aanvraagnummer: 995
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Locatie: Mijdrecht
Uren per week: 16 per week
Tarief: €90 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 07-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

Opdracht
In 2050 willen wij als gemeente De Ronde Venen klimaatneutraal zijn: net zoveel duurzame energie opwekken als we gebruiken. We willen op een duurzame manier voorzien in onze warmte- en elektriciteitsvraag en een economie zonder verspilling. Verduurzaming vraagt iets van iedereen in de gemeente: inwoners, collega’s, bestuurders, bedrijven en instellingen. Steeds meer en steeds intensiever zijn wij hierover met hen in gesprek én werken we samen aan concrete projecten.

Een belangrijke stap in de verduurzaming is het isoleren van huizen. Om deze isolatieopgave binnen wet en regelgeving uit te voeren vraagt de gemeente een omgevingsvergunning flora-fauna activiteiten aan bij de provincie. De onderbouwing voor deze vergunningsaanvraag is een soortenmanagementplan (SMP). Dit bestaat uit de resultaten van een gebiedsgericht onderzoek naar gebouwbewonende soorten (vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen) en een plan op de bescherming en instandhouding ervan.

Jouw opdracht is om te zorgen dat dit plan ook daadwerkelijk wordt ingebed in de gemeentelijke organisatie. Concreet betekent dit onder andere:

 • Implementatie van het SMP/werkprotocollen in het vergunningsproces;
 • Implementatie van het SMP/werkprotocollen in werkwijze cluster vastgoed;
 • Implementatie van het SMP/werkprotocollen voor vergunningsvrije werkzaamheden;
 • Uitdenken en implementeren systematiek en systemen voor monitoring, administreren en rapporteren;
 • Kosten inzichtelijk maken en komen tot een dekkingsvoorstel, indien nodig inclusief leges;
 • Komen met concrete voorstellen voor het realiseren van ecologische plussen;
 • In samenwerking met de communicatieadviseur komen tot een communicatieplan;
 • Komen tot een (concept) overeenkomst met de woningcorporatie waarin verplichtingen en kostenverdeling worden vastgelegd;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een gemeente in het ruimtelijke domein (20 punten);
5. Antoonbare kennis van soortenmanagementplannen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het omzetten van beleid naar praktische uitvoering (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met 1 voorbeeld) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke vergunningverleningsprocessen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met (gemeentelijk) vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met communicatie namens een overheidsinstantie (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met 1 voorbeeld) (10 punten);
10. Aantoonbare kennis van ecologie van gebouwbewonende vleermuizen en/of huismussen en gierzwaluw (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij gemeente in het ruimtelijke domein;
2. Maximaal uurtarief van €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Voor kantoor functies waarin het mogelijk is om op afstand te werken, is 50% thuiswerken gebruikelijk. Het kan voorkomen bij een specifieke opdracht dat aanwezigheid op kantoor verplicht is op meerdere of alle werkdagen.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 13 mei 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).