Projectleider inkoop nachtopvang

Logo met een gestileerde witte figuur van Hermes met een caduceus, tegen een blauwe achtergrond, bedekt met de kleine letters "ede.

Aanvraagnummer: 2013
Organisatie: Gemeente Ede
Locatie: Ede
Uren per week: 16-20
Tarief: €80 - €110 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 18-06-2024 23:59

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het coördineren en stimuleren van het inkoopproces voor de nachtopvang in Ede, die begin november geopend moet worden. Je verzamelt input van verschillende afdelingen die essentieel zijn voor een succesvolle inkoop, evenals documenten die in de aanloopperiode zijn opgesteld.

Het is daarbij belangrijk om kritisch te zijn op de aangeleverde informatie, met jouw kennis van inkoopprocedures. Bijvoorbeeld, geef feedback op te strenge of onrealistische eisen in het Programma van Eisen (PvE). Overweeg ook wat binnen de inkoop kan worden geregeld en wat beter in separate afspraken vastgelegd kan worden.

Daarnaast coördineer je de totstandkoming van de tarieven in samenwerking met de contactpersoon van de afdeling Financiën & Control (F&C).

Belangrijke momenten in het inkoopproces zijn:

  • De haalbaarheid van contractering per 1 november 2024, gezien de wettelijke termijn voor inkoop (nu het minimum van 42 dagen), waarbij beleidsmedewerkers tijdig moeten leveren, ook rekening houdend met het zomerreces van 2024.
  • Het opstellen van de inkoopdocumenten, waaronder het Inschrijvingsdocument, Programma van Eisen, en opdracht-/productomschrijving.
  • Het coördineren van de beantwoording van vragen uit de Nota van Inlichtingen, ondanks dat er in de planning geen rekening is gehouden met een NvI-ronde.
  • Het zorgen dat de huurovereenkomst in lijn is met de inkoopafspraken, waarbij het concept als bijlage bij de inkoopdocumenten gepubliceerd moet worden en er in het inkoopdocument een tekst moet komen over de huurovereenkomst, de looptijd en de huur.

De opdracht omvat ook de regionale inkoop van safehouses en time-outbedden voor de regiogemeenten in de Valleiregio, inclusief Wageningen, waarvoor processturing eveneens noodzakelijk is. De ingangsdatum voor contractering is 1 januari 2025, en aanbieders moeten voor 1 oktober 2024 worden gegund. Ook hier gelden de bovengenoemde kritische momenten in het inkoopproces.


Verantwoordelijkheden

Beoogd resultaat:

  1. Het afsluiten van een overeenkomst met de gekozen aanbieder, zodat de nachtopvang aan de Stationsweg 109 per 1 november 2024 kan openen.
  2. Het afsluiten van overeenkomsten met aanbieders van safehouses en time-outbedden, met als streefdatum 1 januari 2025 en gunning vóór 1 oktober 2024.

Verantwoordelijkheden:

  • Selecteren van de meest geschikte inkoop- en beoordelingsmethoden.
  • Samen met de inkoopadviseur een inkoopplanning opstellen en hierop sturen via regelmatig overleg (met de ambtelijk opdrachtgever).
  • Een uitgebreide kennis van gemeentelijke inkoopprocessen en het vermogen om onder hoge druk te werken zijn cruciaal voor deze opdracht.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 1 december 2024 voor 16-24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Je beschikt over hbo werk-denk niveau.

Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het sociaal domein, in de functie van bijvoorbeeld beleidsadviseur gecombineerd met inkoopervaring.

Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met projectleiding op aanbestedingen, bij voorkeur in regioverband.


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

20 %

Hbo werk-denk niveau.

40 %

Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van beleidsadvisering in combinatie met inkoop.

40 %

kennis van en ervaring met gemeentelijke inkoopprocessen en procesbegeleiding.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 80,00
Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Je bent het best te beschrijven als communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Om het af te maken beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Zo weet je helder en effectief complexe informatie over te brengen en ben je in staat sterk en inhoudelijk te adviseren. Je weet goede werkrelaties op te bouwen en door jouw communicatieve vaardigheden stel je de juiste vragen om tot de kern te komen. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en organisatorische verhoudingen, waardoor je effectief kunt navigeren binnen zowel formele als informele structuren. Zo weet je goed in te leven in de behoeften van belanghebbenden en je beschikt over het vermogen om effectief te schakelen tussen verschillende abstractieniveaus en perspectieven, variërend van detail tot lange termijn en van visie naar uitvoering.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 25 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.