Projectleider Kruispuntkerk en Omgevingsvisie

Logo van de gemeente Voorschoten, bestaande uit een rood schild met een kroon en twee lachende gezichten, vergezeld van de tekst "gemeente Voorschoten.

Aanvraagnummer: 1081
Organisatie: Gemeente Voorschoten
Locatie: Voorschoten
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavegericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Opdracht, wat ga je doen?
In de rol van projectleider Kruispuntkerk/Omgevingsvisie ben jij verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van het project. Het resultaat wordt gemeten aan de hand van de projectopdracht. Het resultaat ziet op het opleveren van de deliverables zoals omschreven in de opdracht, binnen de gestelde termijn en binnen de begroting.

In de Kruispuntkerk moeten diverse culturele organisaties worden geherhuisvest. Denk daarbij aan activiteiten verband houdend met muziek, theater, film, etc. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot woningbouw bekeken. De participatie met de bewoners is hierbij van essentieel belang. De plannen worden afgestemd met de bewoners in de buurt. Dit geldt zeker ook voor het opzetten van de omgevingsvisie. Hierin leg je de visie van Voorschoten op de fysieke leefomgeving voor 2040 vast. Afstemming en participatie met inwoners en ondernemers is hierbij cruciaal.

Om de uitvoering van de projecten de komende periode in goede banen te leiden zoeken we een professional in projectleiding en procesmanagement. Hierbij is het van belang dat je ervaring hebt met vergelijkbare projecten bij een gemeente. Projecten waarbij ‘bijzonder vastgoed’ wordt ontwikkeld, dan wel geheralloceerd.
Gezien het grote participatieve karakter is het van belang dat je de gemeente Voorschoten goed kent. Ervaring met het (ver)bouwen en/of verplaatsen van culturele centra is een pré.

Daarnaast kun je goed een idee naar een concreet plan vormgeven. Het is belangrijk dat jij hierbij resultaatgericht te werk gaat en als verbinder de juiste mensen weet te betrekken.

De volgende werkzaamheden vallen onder deze functie:
- Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Je stelt daarvoor de benodigde documenten rondom het project op en stelt een projectteam aan (intern/extern);
- Je maakt deel uit van de stuurgroep met een ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Je hebt hier een actieve rol, bereid vergaderingen voor om tot snelle besluitvorming te komen;
- Je zorgt voor de juiste communicatie en afstemming met belanghebbenden (integraal werken) en je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever (intern);
- Je bent een gesprekspartner voor de teammanager, collega’s en wethouders als het gaat om jouw projecten;
- Onder druk kundig kunnen opstellen van bestuurlijke stukken, zoals college- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven;
- Presentaties geven tijdens de college- en commissievergaderingen en bewonersbijeenkomsten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als zelfstandig projectleider/projectmanager in het vastgoed- en of gebiedsontwikkeling (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het schrijven van bestuurlijke stukken, zoals College- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met uiteenlopende gebruikers uit het maatschappelijke en bestuurlijke werkveld binnen een gemeente (25 punten);
9. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 als projectleider RO binnen een gemeente (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op het gebied van RO;
2. Uurtarief maximaal € 125,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week voor de gehele duur van de opdracht;
4. Minimaal 3 tot 4 dagen per week fysiek aanwezig in Voorschoten;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als projectleider vastgoed binnen een gemeentelijke organisatie;

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do - Vr. Voor deze rol is het noodzakelijk minimaal twee dagen per week fysiek in Voorschoten aanwezig te zijn.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op maandag 20 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur en woensdag 22 mei tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.