Projectleider Maatregelenpakket Landbouw

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 696
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Utrecht
Uren per week: 28 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 09-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De komende maanden moeten een aantal onderdelen die in het coalitieakkoord een Maatregelpakket genoemd worden verder worden uitgewerkt. Het gaat dan met name om:

 1. Het onderdeel ‘duurzame bedrijfsplannen‘:

De volgende werkzaamheden zijn voorzien:

 • Bureaustudie om te komen tot een overzicht met voorbeelden van (onder meer) andere provincies en het Rijk
 • Interviews met medewerkers van andere overheden en / of adviesbureaus die betrokken waren bij het de uitwerking van deze regelingen
 • Interview met stakeholders (waaronder eindgebruiker van de beoogde regeling)
 • Opstellen van een rapportage met mogelijk varianten en voor- en nadelen
 • Uitwerken van een voorstel voor de gedeputeerde en GS
 • Uitwerken van een regeling ‘duurzame bedrijfsplannen‘ voor de provincie Utrecht
 • een selectie
 1. Het onderdeel ‘Voer & management maatregelen’.
 • Bureaustudie van de beoogde maatregelen in Utrecht en voorbeelden bij andere provincies.
 • Interviews met medewerkers van andere overheden en / of adviesbureaus die betrokken waren bij het de uitwerking van regelingen die zijn opgesteld voor deze maatregelen.
 • Interview met stakeholders (waaronder eindgebruiker van de beoogde regeling)
 • Uitwerken van een regeling (waaronder provinciale subsidies)

 1. Overige werkzaamheden die voortvloeien uit het maatregelpakket landbouw of het UPLG. De ontwikkelingen rondom beide documenten zijn erg onzeker. Met name ook door besluitvorming door het Rijk. Daarom is een exacte planning van de werkzaamheden die een provincie moet oppakken lastig te maken. Mochten er werkzaamheden voordoen die samenhangen met beide beleidsdocumenten, dan passen wij graag jouw werkzaamheden hierop aan. Uiteraard in goed overleg met jou en passend bij jou kennis en competenties.

Plaats in de organisatie

 • Je werkt onder aansturing van drie medewerkers landbouw van de provincie Utrecht. Iedere twee weken heb jij met hen een afstemmingsoverleg. De samenstelling van deze groep en de frequentie van het overleg kan in goed overleg worden aangepast.
 • Het staat je uiteraard vrij om naar eigen inzicht andere collega’s te betrekken bij je werkzaamheden.
 • Bij onduidelijkheden, problemen bij de voortgang van je werkzaamheden of andere zaken is de coördinator van het cluster Landbouw & Voedsel je eerste aanspreekpunt (dit is een van de hierboven genoemde drie medewerkers). Mocht dit niet tot voor jou werkbare oplossingen leiden dan kun je terecht bij de teamleider Natuur en Landbouw.
 • Voor het opstellen van bijvoorbeeld de subsidieregelingen kun je gebruik maken van onder meer de collega’s met juridische kennis van dit soort regelingen. Maar jij ben degene die de uitwerking op zich neemt.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 april 2024 09.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
1. Je bent resultaatgericht.
2. Je bent analytisch en nauwgezet.
3. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je spreekt zowel de taal van de ambtenaar als de agrariër.
4. Je hebt voldoende kennis van de landbouw sector in brede zin.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4.Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering bij (of in opdracht van) een overheid in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met advisering in en over de agrarische sector bij een overheid of adviesbureau in de afgelopen 7 jaar (50 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van regelingen en subsidies (25 punten).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Benodigd aantal professionals
1 (duo). Het is een optie om de werkzaamheden door meerdere medewerkers te laten uitvoeren. In dat geval ontvangen wij graag een CV van de in te zetten medewerkers, met een beschrijving van de rolverdeling naar taken en inzet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Is hybride werken mogelijk:
ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 17 april 2024,tussen 14:00 uur en 17:00 uur De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).