Programmamanager Uitvoeringsprogramma Bijzonder Provinciaal Landschap

Logo van de gemeente midden-delfland, voorzien van een gestileerd blauw schild met golven en de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 695
Organisatie: Gemeente Midden-Delfland
Locatie: Schipluiden
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 04-04-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van deze kwaliteiten.

De provincie Zuid-Holland heeft het gebied Midden-Delfland aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. De gemeenten en andere (bestuurs)organen die deel uitmaken van dit gebied, zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd in de Landschapstafel. Deze heeft onder meer een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Als penvoerder van de Landschapstafel zoekt de gemeente Midden-Delfland een programmamanager voor het uitvoeringsprogramma van deze Landschapstafel. De programmamanager is verantwoordelijk voor het behalen van de programmadoelen en werkt daarbij nauw samen met de betrokken gebiedspartijen. De programmamanager werkt in opdracht van en legt verantwoording af aan de bestuurlijke Landschapstafel.

Opdracht
Je geeft sturing aan het uitvoeringsprogramma waarvan de projecten zijn belegd bij de diverse organisaties die zijn aangesloten bij de Landschapstafel. Een deel van de projecten zal nog belegd moeten worden waarbij de programmamanager een agenderende, coördinerende en verbindende rol heeft. Je maakt deel uit van zowel de ambtelijke als de bestuurlijk tafel. Je presenteert en doet verslag over de aanpak en voortgang van het programma. Daarnaast adviseer je het bestuur gevraagd en ongevraagd over relevante zaken ten aanzien van het programma. Je staat in direct contact met organisaties waar de programma-onderdelen (projecten en overige inspanningen) zijn belegd, ziet toe op de voortgang en intervenieert op gepaste wijze indien nodig.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 2 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.
De opdracht is langer opengesteld, de nieuwe reactie termijn verloopt op donderdag 4 april 2024, 12:00 uur.

Competenties
- Uitstekende communicatieve vaardigheden (op diverse niveaus);
- Analytisch;
- Slagvaardig;
- Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;
- Verbindend;
- Enthousiasmeren.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in een bestuurlijke omgeving waarin zowel besturen van lagere als hogere overheden, landschapbeheerders en verenigingen vertegenwoordigd worden, licht dit toe doormiddel van een voorbeeld (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als programmamanager rond landschappelijk thema’s als groen/blauw, recreatie en stad/land-verbindingen (25 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmamanager binnen het vakgebied Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling bij een gemeentelijke organisatie of Provincie (30 punten);
8. Minimaal een afgeronde wo master opleiding op planologisch gebied (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in het begeleiden van interactieve processen, benoem waar dit is opgedaan (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
[Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente vinden plaatst op 4 april tussen 16.00 en 18.00 uur of op 5 april tussen 9.30 – 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op april 2 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • Bij gunning zal er om een Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen gevraagd worden.