Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Logo van Maasdriel met een gestileerde letter "M" in blauwe, groene en oranje kleurverlopen met daaronder de naam "MAASDRIEL" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1500
Organisatie: Gemeente Maasdriel
Locatie: Gemeente Maasdriel
Uren per week: 32-36
Tarief: €95 - €110 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 1 jaar
Sluitingsdatum: 31-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De gemeente Maasdriel ligt in het prachtige rivierenlandschap van de Bommelerwaard. Door de centrale ligging in Nederland, aan de A2, het spoor en de rivieren de Maas en de Waal, biedt Maasdriel vele mogelijkheden voor bedrijvigheid en voor landelijk wonen op korte afstand van diverse grote steden. De gemeente is op 1 januari 1999 ontstaan door een samenvoeging van de gemeenten Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Maasdriel en Rossum. Het omvat sindsdien 11 mooie dorpen, met elk zijn eigen karakteristieken en geschiedenis. De gemeente Maasdriel telt ongeveer 25.000 inwoners. Met ruim 2300 kleine en grote (innovatieve) bedrijven is Maasdriel met recht een ondernemende gemeente te noemen.

‘No nonsense’ en hard werken om onze doelen te behalen; dat is wat de gemeente Maasdriel kenmerkt. Samen met onze collega’s, maar ook met de inwoners, ondernemers en andere partners. Het is soms spannend om in het politieke krachtenveld te opereren en successen te behalen. Dat vraagt om goede voorbereiding, creativiteit en slim meebewegen. Binnen de organisatie heerst een gezellige en informele sfeer. Onze ambitie is om midden in de samenleving te staan en een goede relatie en samenwerking aan te gaan met onze ondernemers en inwoners.

Je gaat aan de slag in het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit team telt circa 40 vaste en flexibele medewerkers.

Voor dit team zoeken wij een: Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling


Verantwoordelijkheden

Wat ga je doen?

  • Je geeft leiding aan ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, voor het merendeel woningbouwprojecten.
  • Je begeleidt ontwikkelaars bij het vormgeven van ruimtelijke initiatieven om te voldoen aan gemeentelijke kaders en het afsluiten van ontwikkelovereenkomsten.
  • Door de schaalgrootte van onze gemeente kun jij je bezig houden met ruimtelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord.
  • Je gaat aan de slag met ruimtelijke vraagstukken en adviseert hierover aan ontwikkelaars, belanghebbenden, collega’s en het bestuur.
  • Je initieert en begeleidt de wijzigingen van het omgevingsplan ten behoeve van de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, in samenwerking met het Regieteam Omgevingsplan.
  • Je adviseert, geeft vorm aan en verricht onderzoek voor het beleid op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast signaleer, analyseer en adviseer je over de consequenties van landelijke ontwikkelingen voor het gemeentelijke beleid. Ook houd je je bezig met regionale afstemming.
  • Je adviseert over bezwaar- en beroepschriften en je vertegenwoordigt de gemeente zo nodig.

Beschikbaarheid

Wat verwachten we van jou? De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 32-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel 2 x worden verlengd met een jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Uit het CV blijkt dat de kandidaat minimaal 3 jaar* ervaring heeft met projectmanagement van gebiedsontwikkelingen. *Dit mogen lossen projecten zijn echter het totaal dient minimaal 3 jaar te zijn.

Akkoordverklaring documenten Toelichting: Wij verwijzen naar de geldende voorwaarden die als bijlage zijn toegevoegd op Werken in Gelderland. Deze documenten vormen samen de offerteaanvraag.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Je hebt 5 of meer jaar ervaring met en ruime kennis van het planologisch instrumentarium en WO werk- en denkniveau. U geeft een korte onderbouwing waarom u/uw kandidaat hieraan voldoet. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt of de kandidaat veel (5 punten), voldoende (3 punten), minder (1 punt) of minimale (0 punten) ervaring heeft.

40 %

Ervaring met woningbouwprojecten is een grote pré en je hebt bij voorkeur een planologische of stedebouwkundige achtergrond. U geeft een korte onderbouwing waarom u/uw kandidaat hieraan voldoet. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt of de kandidaat veel, voldoende, minder of minimale ervaring heeft voor respectievelijk 5, 3 , 1 of 0 punten.

20 %

Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig en in staat om draagvlak te creëren op politiek, maatschappelijk en bestuurlijk niveau. U geeft een korte onderbouwing waarom u/uw kandidaat hieraan voldoet. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt of de kandidaat een grote, voldoende, minder of minimale mate van vaardigheid heeft voor respectievelijk 5, 3 , 1 of 0 punten.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 95,00
Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

In de interviewfase worden de volgende competenties getoetst:

- Je hebt passie voor gebiedsontwikkelingen en de ruimtelijke inpassing hiervan.
- Je bent proactief, toegankelijk, resultaatgericht en een echte netwerker.
- Je hebt overzicht en visie over je werk én kunt goed prioriteiten stellen.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de externen die na een schriftelijke beoordeling van de offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de offertes blijkt dat er meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 11 en 13 juni. Gelieve hier rekening mee te houden.