Projectleider Verkenning Detentie & Terugkeer voor de doelgroep jonge aanwas en doorgroeiers

Logo met het woord "nieuwegein" naast een abstract wervelontwerp in paars en grijs.

Aanvraagnummer: 1400
Organisatie: Gemeente Nieuwegein
Locatie: Nieuwegein
Uren per week: 8 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 10-06-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 22-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.


Opdracht

De afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL) van de gemeente Nieuwegein zoekt een collega die onderzoekt wat het werkproces Detentie & Terugkeer (nog meer) nodig heeft om de doelgroep jonge aanwas en doorgroeiers te bereiken.

Vanuit de 10 gemeenten West Utrecht vervult de specialist Detentie & Terugkeer een belangrijke rol als het gaat om terugkeer ex-gedetineerden op de vijf leefgebieden. We zien dat problematiek steeds complexer wordt en hierdoor steeds meer gevraagd wordt van de specialist D&T. Daarnaast zien we in den lande ook ontwikkelingen binnen de rol van de specialist D&T. Zo wordt er in verschillende gemeenten gewerkt met een re-integratie officier (Rio), terwijl andere gemeenten de rol van specialist D&T uitbreiden.

Met deze opdracht willen we dat wordt ingezet op een verkenning naar wat er in Nieuwegein nodig is om vanuit Detentie & Terugkeer effectief en efficiënt te kunnen blijven interveniëren op deze complexe doelgroep en de complexer wordende casuïstiek. Daarvoor is het van belang om te kijken wat ons huidige D&T traject nodig heeft om voor te sorteren op de voornoemde ontwikkelingen: Hoe kunnen we vanuit deze rol inzetten op het voorkomen van recidive en moet daarbij moet worden ingezet op het werken met een RIO, Detentie & Terugkeer met extra taken of komen we tot andere inzichten?

We zijn op zoek naar een snelle, ongebonden denker die houdt van uitdaging en die durft te pionieren. Daarnaast vragen we een stevige en verbindende persoonlijkheid in contact met ketenpartners en doelgroep.


Vereisten / knock-outcriteria


1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (benoem dit duidelijk in het cv).


Gunningscriteria (weging

, totaal 100 punten )
3. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met, het sociaal domein, werk/ dagbesteding, schuldhulpverlening, inkomsten en huisvesting (35 punten);
4. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
5. Kennis van en/of werkervaring met het werkterrein van Detentie en Terugkeer (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een onderzoeks-adviesrapport (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.


Planning

De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 mei tussen 09.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie

  • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Akkoord met een SROI regeling in de overeenkomst m.b.t. Social Return.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
    • Indien u beschikt over een G-rekening, zal 25% op deze rekening worden gestort. Indien u geen SNA certificaat kunt overleggen zal er 55% op de G-rekening worden gestort.
    • Indien u niet beschikt over een G-rekening, moet er per kwartaal een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst worden overlegt.