Projectleider

Rode banner met witte typografie met daarop "land van cuijk" onder een abstract logo bestaande uit een horizontale lijn en een gebogen lijn die een gezicht vormt.

Aanvraagnummer: 1106
Organisatie: Gemeente Land van Cuijk
Locatie: Cuijk
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht geworden. Deze wet beoogt meer transparantie te bewerkstelligen bij overheidsinstanties. Nog niet alle bepalingen van de Woo zijn in werking getreden, dat gaat in de loop van de komende jaren gebeuren.


Op 1 januari 2025 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking. Deze wet geeft inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die ze daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging, termijnverlenging bij storing en zorgplicht.


De gemeente Land van Cuijk pakt de implementatie van de Woo en de WMEBV projectmatig aan om ervoor te zorgen dat onze processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de beide wetten. Om die ambitie waar te kunnen maken zijn wij voor dit project op zoek naar een projectleider.

  • kennis van de Woo en de Wmebv en bijkomende regelgeving;
  • aantoonbare ervaring in een soortgelijke projectleidersfunctie;
  • overtuigingskracht.


Wij verwachten verder dat de tijdelijk projectleider in staat is om:

  • de bewustwording over de gevolgen van de Woo en Wmebv binnen de organisatie te vergroten;
  • het projectteam kan motiveren en aansturen;
  • de juiste personen (inclusief directie en bestuur) bij het project te betrekken;
  • de planning en het resultaat te bewaken.
Een afgeronde HBO/WO opleiding

Ervaring bij een gemeente met het implementeren van nieuwe wetgeving.

Weging prijsdeel: 20 %

De kandidaat heeft in de afgelopen drie jaren minimaal een vergelijkbaar traject uitgevoerd.

Weging: 20 %

De kandidaat heeft kennis van de inhoudnwetgevingen Woo en de Wmebv en kan de benodigde processen eenduidig in kaart brengen.

Weging: 20 %

De kandidaat is een verbinder en kan in korte tijd alle stakeholders meekrijgen in de implementatie.

Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wendbaar, betrouwbaar, innovatief.

Weging: 25 %
Woensdag 22 mei