Projectmanager FinancieringsHub

Logo van kvk met opvallende letters in donkergroenblauw.

Aanvraagnummer: 1509
Organisatie: Kamer van Koophandel
Locatie: KVK
Uren per week: 40 per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 21-05-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

KVK is op zoek naar een Projectmanager FinancieringsHub. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal KVK de landelijke FinancieringsHub vorm geven. Doel van de FinancieringsHub is de kans op het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering te vergroten. Om de ontwikkeling en de implementatie te versnellen, zijn we op zoek naar een Agile Projectmanager. Zowel op het vlak van business als IT kent deze implementatie de nodige uitdagingen. Daarnaast geldt dat de FinancieringsHub pas een succes zal zijn wanneer relevante organisaties in het Ecosysteem Financiering adequaat participeren.

Let op: de publicatietijd van deze opdracht is van korte duur in verband met urgentie.

Wat ga je doen?
Als Agile projectmanager ben je eindverantwoordelijk voor het realiseren van de ontwikkeling van de FinancieringsHub, binnen de gestelde business en IT doelen. Je werkt hierin nauw en direct samen met de Teamleider KVK Financieringsdesk van het Adviesteam, de Productowner van Team Financiering en Geldzaken, de Klantreisexpert, de Relatiemanager die de externe contacten managed, de marketing-communicatie adviseur en de adviseurs van de verschillende teams.

Jouw werkzaamheden omvatten in ieder geval:
- het definiëren van de aanpak en inrichting van de FinancieringsHub op basis van klantbehoeften van ondernemers en relevante organisaties in het Ecosysteem Financiering;
- het o.a. zorgdragen voor Plan-Roadmap-Planning-Business Case;
- initiëren, organiseren, implementeren en borgen van werkwijzen, de hoogst noodzakelijke processen- het leiden van het projectteam FinancieringsHub, waaronder het managen van risico's en het inspelen op afhankelijkheden;
- het zo optimaal mogelijk realiseren van de functionaliteiten van de FinancieringsHub, zowel online als via 1 op 1 gesprekken;
- het positioneren van de FinancieringsHub en zorgdragen voor een Big Launch eind 2024.

Wat vragen wij?
Je bent een stevige, ervaren en strategisch sterke project/programmamanager, met uitstekende communicatieve vaardigheden. Vanuit jouw stevigheid ben je in staat om dit complexe project tot resultaat te brengen. Dit doe je door behendig door het krachtenveld van de verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie te laveren. je weet de juiste strategische vraagstukken te herkennen en te zorgen voor effectieve besluitvorming op het juiste niveau. De volgende eigenschappen zijn hierbij onmisbaar:
• Je beschikt aantoonbaar over kennis, kunde en vaardigheden die we van een stevige Agile projectmanager mogen verwachten;
• Je hebt de nodige ervaring met een vergelijkbare (publieke) organisatie die acteert in een complexe omgeving • Je hebt ervaring met projecten in een agile omgeving vorm te geven en te begeleiden. Servant leadership, agile, zelfsturing en eigenaarschap stimuleren zijn hier belangrijke elementen;
• Je bent in staat om als gelijkwaardig sparringpartner op te treden richting directie en RvB, op zowel de projectaanpak alsook de hieruit voortvloeiende strategische vraagstukken;
• Je bent in staat om tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen;
• Je bent in staat om ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen waar nodig om tot resultaat te komen;
• Je hebt overzicht en bent in staat structuur aan te brengen in een dynamische en snel veranderende omgeving;
• Je beschikt inhoudelijke financieringskennis en hebt kennis van hoe financieringsaanvragen werken. Het hebben van een financieringsachtergrond, bijvoorbeeld in de rol van bedrijfsadviseur, financieringsadviseur is een pré.

Kandidaatomschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Overzicht
Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.

Plannen en organiseren
Vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Eisen

Opleiding
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met verantwoordelijkheid voor omvangrijke projecten en programma’s en (strategisch) stakeholdermanagement
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring in het managen van complexe projecten met meerdere stakeholders en uiteenlopende belangen
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met Agile methodieken
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met bedrijfsfinanciering
Kennis
Kandidaat heeft actuele kennis van Agile projectmanagement en bedrijfsfinanciering
Opdracht
Aanbieder mag maximaal één cv indienen

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %


Opleiding
Kandidaat heeft een opleiding in de richting van Bedrijfseconomisch of financieel
Weging: 16 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring als project en- programmamanagement ervaring in een klantgerichte en/of commerciële omgeving
  • 0 tot 3 jaar (5 %)
  • 3 tot 5 jaar (10 %)
  • 5 jaar of meer (17 %)
Weging: 17 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar ervaring met werken bij een vergelijkbare overheidsorganisatie
  • 0 tot 3 jaar (5 %)
  • 3 tot 5 jaar (10 %)
  • 5 jaar of meer (17 %)
Weging: 17 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.


Weging: 20 %

Interviewplanning

Start publicatie tender: 15-05-2024

Sluiting inschrijving tender: 21-05-2024

Cv beoordeling: 21-05-2024

Gesprekken: tussen 23-05-2024 en 31-05-2024

Gunningsbesluit: 31-05-2024

Voorlopige gunning: 31-05-2024

Startdatum: 03-06-2024