Toezichthouder kinderopvang

Logo van GGD Noord- en Oost-Gelderland, met gestileerde letters "GGD" in blauw met roze en blauwe accenten op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 1508
Organisatie: GGD Noord- en Oost-Gelderland
Locatie: GGD Noord Oost Gelderland
Uren per week: 32
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: ja (nadere te bepalen en afhankelijk van invulling bezetting formatie)
Sluitingsdatum: 22-05-2024 13:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

In verband met ziektevervanging zoeken wij een ervaren toezichthouder, die zo snel mogelijk kan starten met inspecteren. De taken zullen voornamelijk bestaan uit het inspecteren van buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouders. Op basis van de inzetbare uren, worden het aantal inspecties bepaald. We streven er naar om deze zoveel mogelijk in de zelfde of omliggende gemeenten te laten plaatsvinden.

Als toezichthouder kinderopvang beoordeel je de kwaliteit van de kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders) in een aantal gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland, aan de hand van de Wet Kinderopvang. De bevindingen van de onderzoeken worden door de toezichthouder vastgelegd in een inspectierapport.


Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Het uitvoeren van het toezicht en handhaving op de Wet Kinderopvang;
  • Bezoeken van locaties die vallen onder de Wet Kinderopvang;
  • Schrijven van rapportages/ inspectierapporten;
  • Communicatie met organisaties en gemeenten m.b.t. het inspectieonderzoek.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024. tot en met 30 september 2024 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Ruime ervaring als (gecertificeerd) toezichthouder Ervaring in het werken in de kinderopvang

Relevante afgeronde HBO/Academische opleiding, Kennis van en ervaring met de wet Kinderopvang en - bij voorkeur - een certificaat Toezichthouder


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Relevante afgeronde HBO/Academische opleiding,

40 %

Ruime ervaring als (gecertificeerd) toezichthouder

20 %

Kennis van en ervaring met de wet Kinderopvang en - bij voorkeur - een certificaat Toezichthouder Ervaring in het werken in de kinderopvang


Gunningscriterium Prijs

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

1. Zelfstandig

2. Analytisch vermogen

3. Initiatief

4. Nauwkeurigheid

5. Resultaatgericht


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op …………………….. Gelieve hier rekening mee te houden.