Projectmanager Spoorzone Hoofddorp

Logo van de gemeente Haarlemmermeer met kleurrijke abstracte iconen, waaronder een boom, fiets en gebouwen.

Aanvraagnummer: 815
Organisatie: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Hoofddorp
Uren per week: 28 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-7-2024 t/m 1-7-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 1-7-2024
Optie tot verlenging: 4 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 29-04-2024 10:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Werken als Projectmanager Spoorzone bij de gemeente Haarlemmermeer betekent …

·        Werken aan de ontwikkelopgave van Spoorzone Hoofddorp en daarmee bijdragen aan een project met lokale én regionale impact.

·        Samen met een duo-projectmanager sturing geven aan een integraal projectteam en complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen in aanloop naar de ontwikkeling van het stationsgebied.

·        Een dynamische werkomgeving, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheden, met leuke en gedreven collega’s die werken aan een specifiek doel.

Haarlemmermeer maakt zich op voor een enorme schaalsprong. In wonen en werken, bereikbaarheid, groen: op alle fronten. We groeien van 160.000 naar 200.000 inwoners. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen met andere overheden (provincie Noord-Holland, het Rijk, vervoersbedrijven) en met marktpartijen.

Eén van de grote gebiedsontwikkelingen is de Spoorzone van Hoofddorp. Voor dit project zoeken wij vanwege de grote opgave een tweede projectmanager. We stellen hoge eisen aan jouw kennis, kunde en ervaring, maar het is dan ook een grote, ambitieuze opgave waar we jou voor zoeken. De plannen voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp vind je via de volgende link: https://haarlemmermeergemeente.nl/spoorzone-hoofddorp.

Jouw rol als projectmanager

Je bent gewend om in een dynamische omgeving te werken en houdt daar ook van. Je hebt ervaring met het werken aan gebiedsontwikkelingsprojecten waarvan de contouren nog niet (helemaal) vastliggen.

Je bent proactief; je let scherp op veranderingen in de context van je project en acteert daarop. Je kijkt vooruit en zoekt collega’s of andere belanghebbenden makkelijk op: samenwerken is je op het lijf geschreven. Je weet goed met verschillende, vaak tegenstrijdige belangen om te gaan en zoekt de beste oplossing waarbij je iedereen in zijn of waar waarde laat. Je beweegt mee wanneer het nodig is en bent vasthoudend als de situatie daarom vraagt.

Het fysieke domein is jouw natuurlijke habitat! Je hebt oog voor de fysieke leefomgeving en je bent deskundig op het gebied van transformatieprocessen, bijvoorbeeld het transformeren van bedrijventerreinen naar woningbouw met de bijbehorende voorzieningen.

Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten en de projectleden, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en de diverse gemeentelijke adviseurs. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden .

Verder werk je mee aan het opstellen van heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt voldoende kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van projectmanager goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Je bent iemand die snel kan schakelen tussen strategisch en operationeel, tussen inwoners, collega’s of adviseurs, tussen bestuur of je opdrachtgever.

Waar ga je werken

Cluster Projecten (41 FTE) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). Cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. Het team Senior Projectmanagement bestaat uit 12 ervaren en professionele senior projectmanagers, inclusief flexibele schil.

Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Beantwoord de volgende vragen:
- Waarom wil je werken bij de gemeente Haarlemmermeer?
- Waarom spreekt de functie je aan?
- Welke aspecten of kennis maken jou geschikt voor deze functie? Geef voorbeelden.

We beoordelen of deze vragen goed zijn beantwoord en op:
- Heldere schrijfstijl;
- Mate van overtuigingskracht.


Weging: 25 %

Functiespecifieke werkervaring I

De kandidaat heeft, op CV aantoonbaar, werkervaring op het gebied van contractmanagement, aanbestedingen, omgevingsmanagement, planologische procedures en grondverwerving.
  • 1 tot 3 jaar (3 %)
  • 3 tot 6 jaar (6 %)
  • Minimaal 7 jaar (10 %)
Weging: 10 %

Functiespecifieke ervaring II

De kandidaat heeft, op CV aantoonbaar, werkervaring met het begeleiden van projecten in (een) stationsgebied(en).
Weging: 15 %

Opleiding

De kandidaat heeft, op CV aantoonbaar, een technische WO opleiding afgerond.
Weging: 5 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

- Mate van inlevingsvermogen in de opdracht;
- Manier van leidinggeven;
- Mate van aansluiting/match met het team;
- Mate van politiek bestuurlijke sensitiviteit;
- Werken in teamverband;
- Houding en gedrag;
- Flexibiliteit.


Weging: 25 %

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 20 op woensdag 15 mei en in week 21 op dinsdag 21 mei 2024. Aan de kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving deze data vrij te houden.
De exacte tijdstippen worden na de selectie doorgegeven.