Functioneel applicatie beheerder 1e lijn

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 814
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 30-6-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: n.v.t.
Sluitingsdatum: 22-04-2024 07:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Wij zijn op zoek naar een functioneel applicatie beheerder voor de 1e lijn. Die ons team applicatie beheerders SIM BAZ-M&D tijdelijk komt ondersteunen. In deze rol zoeken we iemand die het normale dagelijkse beheer van de 1e lijn en voor zijn/haar rekening kan nemen: inkomende calls classificeren, kwaliteitsbewaking hierop uitvoeren en routeren. Daarnaast het uitvoeren standaard changes.
Weging prijsdeel: 15 %

Opleiding

De kandidaat beschikt over minimaal MBO-plus diploma. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Weging: 20 %

Werkervaring

De kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar ervaring in een soort gelijke functie(s). Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Weging: 20 %

Werkervaring

De kandidaat heeft kennis van een ITSM-tool bij voorkeur Gfacility. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Weging: 20 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Met de top 3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen en de minimale en gewenste competenties. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

De minimale competenties zijn: secuur, communicatie vaardig en de kandidaat is een teamspeler en beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal.

De gewenste competenties zijn: secuur, communicatie sterk en de kandidaat is een teamspeler, neemt initiatief en is analytisch. Tevens beschikt de kandidaat over een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Weging: 25 %
De gesprekken vinden plaats op donderdag 25 april 2024 . De uitnodigingen voor deze gesprekken worden uiterlijk dinsdag 23 april 2024 verzonden.