Regionale Coördinatoren Ketenaanpakken GALA-IZA

Logo van Gemeente Elburg met centraal een wapen geflankeerd door twee leeuwen op een blauwe achtergrond.

Aanvraagnummer: 1187
Organisatie: Gemeente Elburg
Locatie: Elburg
Uren per week: 48 tot 72 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 21-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht

In september 2022 is landelijk het Integraal Zorgakkoord (IZA) en in januari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het GALA zit de opdracht aan gemeenten om te komen tot een landelijk dekkend aanbod van vijf ketenaanpakken.

In 2023 hebben de 6 gemeenten op de Noord-Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) en de gemeente Zeewolde een inventarisatie gehouden van de stand van zaken bij de vijf ketenaanpakken (zie bijlage 2). Op basis van deze inventarisatie is besloten om twee coördinatoren aan te stellen om de ketenaanpakken in deze regio te implementeren.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een uitgeschreven plan van aanpak over de invulling van de opdracht aan de hand van de volgende vragen;
- Een omschrijving van de invulling van de opdracht volgens PCDA cyclus;
- De wijze van samenwerking met de ambtelijk trekkers en de zorgverzekeraar;
- De vormgeving van de samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraar, zorg- en welzijns- aanbieders en cliënten/inwoners;
- Een planning met daarin waarborgen voor het behalen van de planning;
- Een overzicht van de benodigde uren en kosten.
3. Een uitgeschreven motivatie brief, waarin onder andere de gunningscriteria duidelijk zijn benoemd en uitgelicht.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)


4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als coördinator tussen gemeentes en/of andere bij de ketenaanpakken betrokken partijen (30 punten);
5. Deze opdracht geniet de voorkeur van een Duo constructie, waar beiden kandidaten op elkaar zijn ingespeeld (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring tussen het medische en sociaal domein (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde (15 punten);
8. Beschikbaar tot en met 30 juni 2025 met daar aansluitend de verlengingen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

2 (Dit betreft een uitsluitende DUO functie).

CV-eisen

Maximaal 8 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja ten minste 2 dagen per week fysiek bij de gemeenten

Planning


De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28, woensdag 29 en donder 30 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • De opdrachtgever hanteert het Bring Your Own Device-principe. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.