Senior Adviseur Inkoop

Logo van reinigingsbedrijf midden nederland met het acroniem "rmn" in blauw met een afbeelding van een gele en blauwe abstracte vorm.

Aanvraagnummer: 1186
Organisatie: RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
Locatie: Soest
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

RMN is in 2000 van start gegaan als inzamelings- en reinigingsbedrijf van de gemeente Soest en Zeist. Momenteel zijn er 6 gemeenten (Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist) aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling RMN. De zes gemeenten zijn eigenaar en vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. Met ruim 180 collega’s in de binnen- en buitendienst bedienen wij zo’n 111.000 huishoudens.

RMN levert producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan:

 • Het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis;
 • Het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations;
 • Het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte.

Opdracht


Als organisatie willen we graag de inkoopfunctie verder ontwikkelen. Binnen RMN ben je de adviseur op het gebied van aanbesteden en inkoopmanagement en verzorg jij het contractmanagement van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de juiste uitvoering daarvan. Je denkt mee hoe we de processen inregelen en geeft ook hier uitvoeríng aan.

 • Je ziet toe op de uitvoering van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid en bewaakt dat de inkoop binnen de geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd;
 • Je adviseert per aanbesteding over de inkoopstrategie, aanbestedingsvorm, planning en contractvorm en de inkoopbeleidsuitgangspunten en borgt de rechtmatigheid in de aanbestedingen;
 • Je draagt zorg voor het contractmanagement van de organisatie;
 • Je voert marktverkenningen uit en past duurzaamheidscriteria en social return toe in de aanbestedingen;
 • Je stelt samen met interne klanten een aanbestedingskalender op en coördineert de aanbestedingen;
 • Je adviseert over inkoop en aanbesteden en meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingstrajecten;
 • Je begeleidt en coördineert aanbestedingen voor zowel leveringen, diensten als werken;
 • Je begeleidt het hele aanbestedingstraject procesmatig, stelt aanbestedingsdocumenten op en bewaakt de voortgang en kwaliteit.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Kennis van Europese aanbestedingen binnen de afvalbranche (ligt dit duidelijk toe in het cv);
2. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en telefoon;
3. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als inkoop adviseur binnen de afvalbranche.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

5. Aantoonbare kennis van procurement en inkoopbeleid binnen de afval sector (ligt dit duidelijk toe in het cv) (30 punten);
6. Een afgeronde en of in afrondende fase van de Nevi 1 en Nevi 2 (40 punten);
a. Afgeronde Nevi 1;
b. Afgeronde Nevi 1 en 2;
c. Volgende opleiding Nevi 1 en of 2.
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als inkoop adviseur binnen de afvalbranche (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do.

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 20 van 2024 op nader te bepalen tijdstippen . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • RMN faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.