Developer/Specialist Windows & Printing (VDI & Citrix focus) (1fte)

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1188
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Groningen
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 2 jaar en 11 maanden
Regio: Overijssel
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: nee
Sluitingsdatum: 14-05-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01-08-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Prijs (eisen)

Maximaal: € 90,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria (wensen)

35 %
Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare developer functie in een Enterprise omgeving Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interview fase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
30 %
Wens 2. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek. 5/5= De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek.
20 %
Wens 3. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van applicatiedocumentatie, applicatiehandleidingen en gebruikersrichtlijnen. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
15 %
Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen overheid, bij voorkeur politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam vari de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen overheid of bij de politie 4/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.