Regisseur Project Zorg Ontzorgt

Logo van de regionale sociale dienst kromme rijn heuvelrug met een blauwe sinusgolflijn met een cirkel boven de laatste piek en gestileerde tekst eronder.

Aanvraagnummer: 860
Organisatie: Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Locatie: Zeist
Uren per week: 36 per week per week per week
Tarief: €65,00 per uur
Duur van de opdracht: tot 1 juli 2024
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 26-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Binnen de unit Intake, Werk & Participatie zijn we voor het Project Zorg Ontzorgt tijdelijk op zoek naar een regisseur. Het project richt zich op intensieve begeleiding van klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waar sprake is van multi-problematiek op meerdere leefgebieden. Deze klanten hebben al geruime tijd geen stappen gezet naar werk of participatie, terwijl de regisseur Werk of Activering denkt dat er wel stappen mogelijk zijn. Ex-gedetineerden en Nieuwe Inwoners behoren ook tot de doelgroep. Middels intensieve begeleiding werk je aan een concreet resultaat in de re-integratie, deze zullen per klant verschillen. Het leveren van maatwerk is hierbij een must. Over de resultaten lever je samen met de collega’s binnen het project om de twee maanden een rapportage op.

Binnen deze aanpak zijn 8 kernpunten geformuleerd:

 1. Een emotionele connectie
 2. Anticiperen op weerstand
 3. Betrekken van de sociale omgeving
 4. Vanuit de eigen regie
 5. Outreachend
 6. Toekomstperspectief
 7. Samenwerking hulpverlening / sociale partners
 8. Kleine stapjes

Competenties

 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Initiatief
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het begeleiden van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en waarbij er sprake is van multi-problematiek (meerdere leefgebieden)  (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met coaching (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met werkgeversbenadering en jobhunting (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Suite (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 65,00 per uur inclusief reiskosten woon-werk en werk-werk;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van mensen richting werk of participatie

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 30 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).