Senior Beleidsmedewerker Cultuur en Participatie

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 1337
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: per week
Tarief: €117,35 per uur
Duur van de opdracht: tot 1 oktober 2024
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht

Uiteindelijke werkpakket – met veel strategische financiële componenten - wordt in overleg vastgesteld maar bevat in ieder geval:

  • accounthouderschap van de WOS als beleidsinhoudelijk adviseur cultuur
  • inhoudelijke component van de jaarlijkse subsidies en aanpassen cultuur beleids-/subsidieregels
  • projectleiderschap in diverse business cases en projecten
  • opstellen kadernota’s, college- en raadsvoorstellen, beantwoording artikel 42 vragen en afwikkeling van moties en amendementen
  • begrotingsvoorbereiding, -advisering en -uitvoering
  • opstellen beleidskader SROI

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal € 117,35, incl. fee Flextender en reiskosten, excl. BTW
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsmedewerker binnen meerdere beleidsterreinen van een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van nationale en Europese subsidieaanvragen;
4. Beschikbaar per uiterlijk 1 juni 2024 voor 36 uur per week, gedurende de gehele opdrachtduur;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als subsidie adviseur;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als subsidie adviseur binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen meerdere beleidsterreinen (40 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen de vakgebieden cultuur en participatie (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het schrijven van raads- en collegevoorstellen, beantwoorden moties en  het opstellen van Subsidiebeschikkingen (10 punten).

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 mei 2024 tussen 13.00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.