Senior Bibob-onderzoeker voor het project Feniks (2x)

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1537
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Provincie Gelderland
Uren per week: 36 uur
Tarief: €90 - €100 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 21-10-2024
Optie tot verlenging: Het project heeft een looptijd van drie jaar en eindigt op 31 oktober 2027.
Sluitingsdatum: 05-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Met de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kunnen overheden voorkomen dat ze criminaliteit onbedoeld faciliteren. Dat doen we door de integriteit van betrokkenen bij subsidies, vergunningen, vastgoedtransacties en aanbestedingen te toetsen. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat gemeenten vaak (te) weinig capaciteit en expertise hebben voor het doen van Bibob-onderzoeken. Om de gemeenten hierbij op verschillende manieren te ondersteunen start de provincie met het project Feniks. Dit project heeft een looptijd van drie jaar. Voor dit nieuw op te richten team zoeken wij twee ervaren Bibob-onderzoekers.

Je werkt in opdracht van de provincie Gelderland en valt functioneel onder het team Weerbaarheid, maar je zult aan de slag gaan bij de Gelderse gemeenten. Met het team Weerbaarheid ondersteunen we de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in de provincie Gelderland.

Je gaat je werkzaamheden uitvoeren voor, met en bij de Gelderse gemeenten. Je gaat van maandag tot en met donderdag elke dag op een andere locatie bij een gemeente in Gelderland aan de slag. Daarnaast heb je vier uur per week voor coördinatie van de werkzaamheden, overleggen en afstemming met de stakeholders. Door de ervaring die je meeneemt ben je uitstekend in staat om de gemeenten mee te nemen in het uitvoeren van een Bibob onderzoek en hier ook op te sturen.

Het uurtarief is inclusief reiskosten voor woon-werk verkeer en eventuele andere bijkomende kosten.


Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden bestaan met name uit:

  • Begeleiden van medewerkers door ‘learning on the job’. Je laat de medewerkers stap voor stap zien hoe ze een onderzoek moeten doen en wat daar bij komt kijken.
  • Bewustzijn creëren over de Wet Bibob in de ambtelijke en bestuurlijke organisaties, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij overleggen van andere afdelingen, presentaties te geven e.d.
  • Zelfstandig uitvoeren van Bibob onderzoeken, ook de meer complexe dossiers of op branches waarop nu nog weinig Bibob onderzoeken worden gedaan. Je onderzoekt daarvoor de integriteit van partijen die betrokken zijn bij overheidsopdrachten, vergunningaanvragen, subsidies en vastgoedtransacties aan de hand van diverse open bronnen (bijvoorbeeld het Kadaster, de Kamer van Koophandel en het internet) en gesloten bronnen (bijvoorbeeld politie en justitie informatie). Je verzamelt, combineert en analyseert verkregen gegevens. Het eindproduct van elk onderzoek is een advies aan het betreffende bestuursorgaan.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden, afstemming met de gemeenten en de stakeholders in de provincie, sluit je aan bij regionale en districtelijke overleggen en zorg je samen met de opdrachtgever voor een tussentijdse evaluatie van het project.


Beschikbaarheid

Externe is inzetbaar vanaf 21 oktober 2024 tot en met 31 oktober 2027 voor 36 uur per week. Het project heeft een looptijd van drie jaar en eindigt op 31 oktober 2027. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding of een afgeronde WO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2018 - heden) in de functie van Bibob-onderzoeker, waarvan minimaal één jaar bij een gemeente. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet. Graag ook specifiek de ervaring (minimaal 1 jaar) opgedaan bij een gemeente beschrijven.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2018 - heden) met het systematisch verzamelen, combineren, interpreteren en analyseren van (financiele) gegevens. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2018 - heden) binnen een bestuursorgaan en heeft ruime ervaring met advisering binnen het politiek/bestuurlijk krachtenveld. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 5 van Externen samengesteld.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het doen van Bibob-onderzoeken bij een overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft tenminste 5 jaar ervaring met het doen van Bibob-onderzoeken bij een overheidsorganisatie (10 punten) Externe heeft 4 tot 5 jaar ervaring met het doen van Bibob-onderzoeken bij een overheidsorganisatie (8 punten) Externe heeft 3 tot 4 jaar ervaring met het doen van Bibob-onderzoeken bij een overheidsorganisatie (6 punten) Externe heeft 1 tot 3 jaar ervaring met het doen van Bibob-onderzoeken bij een overheidsorganisatie (4 punten)

40 %

Externe beschikt aantoonbaar over inhoudelijke en gedetailleerde kennis van de Wet Bibob, ook over branches waar gemeenten nog weinig ervaring mee hebben zoals vastgoed, milieu en complexe dossiers, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit inhoudelijke en gedetailleerde kennis blijkt van de Wet Bibob, ook over branches waar gemeenten nog weinig ervaring mee hebben zoals vastgoed, milieu en complexe dossiers (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit inhoudelijke en gedetailleerde kennis blijkt van de Wet Bibob, ook over branches waar gemeenten nog weinig ervaring mee hebben zoals vastgoed, milieu en complexe dossiers (6 punten) Externe kan geen opdracht/project beschrijven waaruit inhoudelijke en gedetailleerde kennis blijkt van de Wet Bibob, ook over branches waar gemeenten nog weinig ervaring mee hebben zoals vastgoed, milieu en complexe dossiers (0 punten)

20 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het begeleiden van mensen/het zorgen voor kennisoverdracht, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het begeleiden van mensen/het zorgen voor kennisoverdracht (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het begeleiden van mensen/het zorgen voor kennisoverdracht (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het begeleiden van mensen/het zorgen voor kennisoverdracht (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 90,00
Maximaal: € 100,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

  1. Goede contactuele eigenschappen: Jij vindt het leuk om in zeer diverse organisaties te werken en krijgt er energie van om met veel verschillende mensen uit verschillende disciplines te werken. Je bent een makkelijk benaderbare teamspeler die goed uit de voeten kan met verschillende gesprekpartners. Je bent in staat om de anderen zelfstandig mee te nemen en te adviseren/begeleiden. Dit vraagt om het maken van verbinding, inlevingsvermogen, (organisatie)sensitiviteit, maar ook nieuwsgierigheid. Je weet welke vaardigheden ingezet moeten worden als onderzoeker én doener.
  2. Bestuurlijke/politieke sensitiviteit: Je bent je ervan bewust dat je werkt binnen verschillende politieke organisaties met elk een eigen bestuurlijke en maatschappelijke realiteit. Je weet goed om te gaan met tegengestelde belangen en hebt oog voor zaken die politiek gevoelig liggen. Je bent je bewust van het feit dat je omgaat met vertrouwelijke en geheime informatie. Hierbij denk je bewust na over je eigen integriteit en handelt hier ook naar.
  3. Je durft te pionieren en out of the box te denken: Deze functie als Bibob-onderzoeker is anders dan dat je wellicht gewend bent. Je doet niet alleen onderzoek maar gaat gemeenten ook begeleiden bij het doen van onderzoek en zorgen voor bewustwording. Jij bent in staat te improviseren en innoveren als de situatie daarom vraagt. Je evalueert je werkzaamheden en bent in staat tijdig bij te sturen als de situatie daarom vraagt.
  4. Analyserend en oordeelsvormend vermogen (waardoor je in staat bent om kort, bondig, snel, accuraat/punctueel te werken). Je onderscheidt hoofd- en bijzaken van elkaar en bent in staat om logisch te redeneren en verbanden te leggen tussen gegevens. Ook ben je in staat om financiële bedrijfsgegevens te lezen en te interpreteren. Je communicatie is helder, duidelijk en ‘to the point’.

De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

  • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
  • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
  • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er vier (4) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 40 punten scoren.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 5 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 12 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 20 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 20 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.