Senior planeconoom

Logo met het woord "nieuwegein" naast een abstract wervelontwerp in paars en grijs.

Aanvraagnummer: 1118
Organisatie: Gemeente Nieuwegein
Locatie: Nieuwegein
Uren per week: 24 per week
Tarief: €110 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 02-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht

Nieuwegein. De gebiedsopgave voor City is uitdagend en divers. De gemeente heeft in City de ambitie om onder andere de komende jaren circa 1.650 – 2.000 woningen te realiseren, met hoge ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, verblijfsklimaat en duurzaamheid. We bouwen aan een inclusieve binnenstad, waar we aan meerdere doelgroepen plaats bieden. City gaat de “duurzaamste binnenstad” van Nederland worden, dat is de ambitie. De transformatie van het stationsgebied (woningbouw en OV-knooppunt) is al volop in uitvoering. Meer weten over de gebiedsontwikkeling van City? Je leest het hier: www.nieuwegein.nl/city

Als senior planeconoom ben je verantwoordelijk voor de grondexploitatie City en adviseer en ondersteun je de gebiedsmanager en projectleiders in City. Je maakt deel uit van de gemeentelijk onderhandelteam dat de onderhandelingen met marktpartijen voert. Daarbij werk je mee aan het opstellen van anterieure overeenkomsten, ontwikkelkaders en tenderdocumenten. In City is WVG gevestigd en voeren we een actief grondbeleid.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een aantonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom binnen een gemeentelijke instelling in de afgelopen 5 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring als planeconoom binnenstedelijke ontwikkeling voor een gemeentelijke instelling binnen de provincie Utrecht;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

3. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ontwikkeling, planologie of vastgoed (20 punten);
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom binnenstedelijke ontwikkeling voor gemeentelijke instellingen in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met financiële kaders en grondexploitaties voor gemeentelijke investeringsbesluiten (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de ontwikkeling van woningen in de afgelopen 3 jaar (10 punten);
7. Maximaal uurtarief € 110,- exclusief btw / inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning

De fysieke/digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 6 mei 2024 of dinsdag 7 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Akkoord met een SROI regeling in de overeenkomst m.b.t. Social Return.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
    • Indien u beschikt over een G-rekening, zal 25% op deze rekening worden gestort. Indien u geen SNA certificaat kunt overleggen zal er 55% op de G-rekening worden gestort.
    • Indien u niet beschikt over een G-rekening, moet er per kwartaal een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst worden overlegt.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 2 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.