Senior Strategisch beleidsadviseur Participatie, werk en inkomen

Logo van gemeente vijfheerenlanden met de naam in kleurrijke verticale letters gerangschikt in drie rijen.

Aanvraagnummer: 713
Organisatie: Gemeente Vijfheerenlanden
Locatie: Leerdam
Uren per week: 16 tot 20 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 8 maanden inclusief zomerreces
Regio: Utrecht
Startdatum: 22-04-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 12-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
De gemeente Vijfheerenlanden ligt in het midden van het land, in de provincie Utrecht tussen de rivieren Lek en Linge. Een prachtig gebied met polders, uiterwaarden, dijken, molens, boerderijen, steden en dorpen. Vijfheerenlanden ligt centraal bij de snelwegen A2, A15 en A27. In deze groene gemeente wonen ruim 60.000 inwoners. De 16 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit.

De gemeente is georganiseerd in teams. De gevraagde inzet is voor het beleidsteam sociaal domein.

Opdracht
Specifieke aandacht gaat uit naar herstructurering van een deel van de sociale werkvoorziening. Je kent alle ins- en outs op dit terrein en bent bekend met de politiek-bestuurlijke gevoeligheid die hierom heen kan spelen. Uiteraard ken je de doelgroep die gebruik maakt van de sociale werkvoorziening. Ook ben je bekend met de arbeidsrechtelijke positie van deze doelgroep en hoe je bij mogelijk veranderingen van werk en plek kunt en mag handelen. De herstructurering speelt zich af in een regionaal samenwerkingsverband.

Je bent daarnaast samen met de senior-adviseur steun en toeverlaat van de portefeuillehouder Werk en Inkomen. Vanuit die rol ben je een belangrijke bestuursadviseur voor wethouder en college. Samen met de beleidsadviseurs ben je de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering en zorgt dat vanuit de uitvoering input voor beleid wordt opgehaald. Je helpt hen met het monitoren van de resultaten van de uitvoering van wetten en regelingen. Je pakt voorkomende werkzaamheden op die bij het complexiteitsniveau van de functie thuishoren.

Competenties
Samenwerken, snel tot de kern komen, regisseren, bestuurlijke sensitiviteit

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het (her)structureren van sociale werkvoorziening (ligt dit duidelijk toe in het cv; (40 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met inkomen en participatie binnen een gemeentelijke instelling; (30 punten)
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente; (20 punten)
8. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master. (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland tussen maandag 15 april 2024 en vrijdag 19 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 april 2024 aan het einde van de dag een bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Gemeente Vijfheerenlanden faciliteert geen laptop.