Senior technisch applicatiebeheerder (2x)

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1991
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Arnhem
Uren per week: 36 - 40 uur
Tarief: €80 - €100 per uur
Duur van de opdracht: 1 jaar
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 09-07-2024 23:59

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is erop gericht om de klantgerichte benadering van de provincie te ondersteunen met IT hulpmiddelen. De interne organisatie wordt hierop voorzien van oplossingen die de werkprocessen ten behoeve van de buitenwereld, burgers, bedrijven en andere overheden ondersteunen. Tevens worden er informatiesystemen ingezet om naast de traditionele kanalen, de dienstverlening en informatieverstrekking ook op elektronische wijze aan te kunnen bieden.

Het I&A Beheer team (I&A Beheer) is met circa 25 werknemers verantwoordelijk voor het functioneel en technisch applicatiebeheer van nagenoeg alle applicaties die de provincie beschikbaar stelt. De portefeuille van ruim 400 applicaties wordt momenteel met variërende inhoud in verschillende systemen bijgehouden. Tevens wordt er in dit team integraal en over informatiesystemen heen sturingsinformatie verstrekt middels rapportages, dashboards, analyses en gegevensleveringen vanuit een datawarehouse.

De werkzaamheden worden zowel op basis van reguliere beheerprocessen (Scrum, ITIL, ASL, BiSL) als via projectmatige inzet op ICT projecten uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden wordt het team regelmatig aangevuld met externe specialisten. Voor het team I&A Beheer zijn we op zoek naar twee senior technisch applicatiebeheerders die ons team tijdelijk komen versterken. Wij zoeken twee enthousiaste kandidaten die van afwisseling houden en zich thuis voelen in een snel veranderende organisatie. I&A medewerkers zijn op de hoogte van de ICT-ontwikkelingen en combineren dit met hun kennis van de processen en organisatie van de interne klant. Uitdaging, dynamiek en creativiteit zijn hierbij toepasselijke trefwoorden.

De provincie Gelderland stimuleert hybride werken. De meeste medewerkers werken 50-50 op kantoor- of thuis locatie. We verwachten dat de technisch applicatiebeheerder minimaal 1 dag per week op kantoor in Arnhem aanwezig is. Het teamoverleg vindt iedere week plaats op de donderdag. Het is dus handig om op die dag in Arnhem aanwezig te zijn. De rest van de tijd kan er, in overleg, vanaf een andere locatie/thuis gewerkt worden.

Het wil voorkomen dat er in sommige gevallen werkzaamheden buiten kantoortijden plaatsvinden.


Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een senior technisch applicatiebeheerder bestaan met name uit het:

 • Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen;
 • Afstemmen met functioneel beheer, database beheer, mede applicatiebeheerders, architectuur, security, procesmanagement, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA);
 • Zorgen voor de financiële afhandeling en afstemming met externe partijen;
 • Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer;
 • Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van;
 • Implementeren van nieuwe versies van (bestaande) applicaties op vooraf bepaalde release momenten (buiten kantoortijd);
 • Uitvoeren van technische (applicatie) testen tijdens update weekenden;
 • Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten;
 • Monitoren van de prestaties van applicaties;
 • Opstellen en onderhouden van werkinstructies en technische en beheerdocumentatie;
 • Opstellen van maandrapportages.

Beschikbaarheid

Externe is inzetbaar vanaf 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025 voor 36 - 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 2 september 2024 inzetbaar is voor 36 - 40 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld 'toelichting' van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante ervaring in de IT of een afgeronde MBO opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante ervaring in de IT. Benoem de naam van de opleiding, de plaats en het afstudeerjaar. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2017 - heden) in de functie van technisch applicatiebeheerder van bedrijfsvoering applicaties. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.

Externe is aantoonbaar minimaal 5 jaar werkzaam geweest bij of voor een organisatie met 500+ medewerkers. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting in welke periode u bij of voor welke organisatie werkzaam bent geweest, het aantal medewerkers werkzaam bij deze organisatie en welke functie u heeft ingevuld gedurende deze periode.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 5 van Externen samengesteld.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met het technisch applicatie beheer van webserver applicaties en/of on premise applicaties (server - client) en/of SaaS-applicaties en/of Cloud-applicaties (IaaS, PaaS), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met het technisch applicatie beheer van 3 of meer van deze soorten applicaties: webserver applicaties en/of on premise applicaties (server - client) en/of SaaS-applicaties en/of Cloud-applicaties (IaaS, PaaS) (10 punten) Externe heeft ervaring met het technisch applicatie beheer van 2 van deze soorten applicaties: webserver applicaties en/of on premise applicaties (server - client) en/of SaaS-applicaties en/of Cloud-applicaties (IaaS, PaaS) (6 punten) Externe heeft ervaring met het technisch applicatie beheer van 1 of geen van deze soorten applicaties: webserver applicaties en/of on premise applicaties (server - client) en/of SaaS-applicaties en/of Cloud-applicaties (IaaS, PaaS) (0 punten)

20 %

Externe beschikt aantoonbaar over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van alle vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) de applicaties (10 punten) Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van vier van de vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) applicaties (8 punten) Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van drie van de vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) applicaties (6 punten) Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van twee van de vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) applicaties (4 punten) Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van één van de vijf (OpenText en/of Xential en/of P8 applicaties en/of Topdesk en/of PowerBrowser) applicaties of heeft geen ervaring met het beheren van de genoemde applicaties (0 punten)

20 %

Externe beschikt over een Azure Fundamentals (AZ-900) en/of Azure Administrator (AZ-104) certificaat, aan te tonen met naam van de cursus/opleiding en het jaar waarin het certificaat is behaald. Externe beschikt over een Azure Fundamentals (AZ-900) certificaat EN over een Azure Administrator (AZ-104) certificaat (10 punten) Externe beschikt over een Azure Fundamentals (AZ-900) certificaat OF een Azure Administrator (AZ-104) certificaat (4 punten) Externe beschikt niet over een Azure Fundamentals (AZ-900) certificaat en niet over een Azure Administrator (AZ-104) certificaat (0 punten)

20 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met de methoden en technieken ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL voor het beheren van de informatiesystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met alle vijf de methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (10 punten) Externe heeft ervaring met vier van de vijf methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (8 punten) Externe heeft ervaring met drie van de vijf methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (6 punten) Externe heeft ervaring met twee van de vijf methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (4 punten) Externe heeft ervaring met één van de vijf methoden en technieken (ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen (2 punten) Externe heeft geen ervaring met de methoden en technieken ASL2, BiSL, Agile, Scrum en ITIL voor het beheren van de informatiesystemen (0 punten).

15 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met Powershell scrips, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met het zelf creëren van Powershell scripts (10 punten) Externe heeft ervaring met het zelf aanpassen van bestaande Powershell scripts (6 punten) Extern heeft geen (of alleen lees/interpretatie) ervaring met Powershell scripts (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 80,00
Maximaal: € 100,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Wij zoeken twee enthousiaste kandidaten die van afwisseling houden en zich thuis voelen in een snel veranderende organisatie. I&A medewerkers zijn op de hoogte van de ICT-ontwikkelingen en combineren dit met hun kennis van de processen en organisatie van de interne klant. Uitdaging, dynamiek en creativiteit zijn hierbij toepasselijke trefwoorden.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

 1. Gedrevenheid : Je bent nieuwsgierig, enthousiast, ambitieus/leergierig en volgt de ontwikkelingen in jouw vakgebied op de voet. Je bent breed inzetbaar en past je gemakkelijk aan aan een veranderende werkwijze of andere werktijden in een dynamische omgeving.
 2. Resultaatgerichtheid : Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
 3. Samenwerkingsgerichtheid :  Je levert een enthousiaste bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Je bent in staat om in teamverband daaraan te werken. Je raadpleegt en betrekt anderen, informeert anderen pro-actief en stemt af met anderen. Je bent sociaal en geeft ruimte aan anderen.
 4. Communicatieve vaardigheden : Jij krijgt er energie van om met veel verschillende mensen uit verschillende disciplines te werken. Je bent een makkelijk benaderbare teamspeler die goed uit de voeten kan met verschillende gesprekpartners. Je bent in staat om de anderen zelfstandig mee te nemen en te adviseren/begeleiden. Dit vraagt om het maken van verbinding, inlevingsvermogen, (organisatie)sensitiviteit, maar ook nieuwsgierigheid.
 5. Analytisch vermogen : Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.

De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
 • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
 • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe  kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan vijf Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 5 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 5 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 15 juli, woensdag 17 juli en op donderdag 18 juli 2024 . Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase  gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase  gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de  Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 25 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 25 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.