Senior Tester

Logo van kvk met opvallende letters in donkergroenblauw.

Aanvraagnummer: 682
Organisatie: Kamer van Koophandel
Locatie: Utrecht
Uren per week: 40 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 1-11-2024
Regio: Utrecht
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 12-04-2024 09:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


KVK is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn. Als Senior Performance Tester zorg jij dat performance van applicaties naar een hoger niveau gebracht worden. Dat doe je bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken welke eisen de opdrachtgever stelt aan zijn applicatie en die te toetsen aan de testresultaten. Ook heb je een belangrijke rol in advisering aan projectleiders en scrummasters.

Wat ga je doen?
Zorgen voor het identificeren en plannen van de uit te voeren tests. Dit doe je op basis van projecteisen en interviews met de (interne) klant. Gedurende het hele project continu aangeven waar performance problemen zich voor (kunnen) doen. Dit communiceer je vervolgens onderbouwd aan de rest van het team.Rapporteren aan de opdrachtgever over de bevindingen van de performance testen in vergelijking met de door jou vooraf vastgestelde eisen.

Je bent proactief, hebt eigen inzicht en communicatief vaardig: die eigenschappen dicht je jezelf toe. Onze testafdeling is een jonge afdeling die steeds meer groeit. We hebben een open en agile cultuur. Je neemt je verantwoordelijkheid hierin en samen met het team stimuleer je elkaar om initiatieven te nemen, elkaar te helpen, van elkaar te leren en kennis te delen.

Als hecht team willen wij het beste product leveren, door aan de klant inzicht te geven in de kwaliteit en risico’s van zijn product. Je hebt veel contacten met andere afdelingen en specialisten, onder wie productowners, (functionele) applicatiebeheer, andere testers en projectleiders.
Weging prijsdeel: 30 %

Kennis

Afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica of vergelijkbaar
Weging: 10 %

Kennis

Kandidaat heeft een A: ISTQB® en/of B: TMap NEXT® certificering
Weging: 10 %

Kennis

Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Agile Foundation (of vergelijkbaar)
Weging: 10 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met Documentum D2
  • 0 tot 3 jaar (2 %)
  • 3 tot 5 jaar (5 %)
  • 5 jaar of meer (10 %)
Weging: 10 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties
  • 0 tot 3 jaar (2 %)
  • 3 tot 5 jaar (5 %)
  • 5 jaar of meer (10 %)
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.


Weging: 20 %

Start publicatie tender: 02-04-2024

Sluiting inschrijving tender: 12-04-2024

Cv beoordeling: 15-04-2024

Gesprekken: tussen 18-04-2024 en 26-04-2024

Gunningsbesluit: 26-04-2024

Voorlopige gunning: 26-04-2024

Startdatum: 01-05-2024