Wmo Contractmanager

Logo van gemeente zoetermeer met een gestileerd blauw boompictogram boven de tekst "gemeente zoetermeer" in grijs.

Aanvraagnummer: 681
Organisatie: Gemeente Zoetermeer
Locatie: Zoetermeer
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 9 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Opdracht
Jij bent een zeer belangrijke schakel in het Wmo zorgaanbod van gemeente Zoetermeer, door jou komen we verder in control en kunnen we de beste zorg en ondersteuning leveren aan onze inwoners! Het taakaccent van deze functie ligt naast het beheer van de contracten ook op samen met de collega's een doorontwikkeling maken en het contractmanagement verder te professionaliseren doormiddel van CAT CM. Daarnaast zal er een actieve bijdrage worden gevraagd in het inwerken van een nieuwe collega die zich het vak nog eigen dient te maken.

Wij zoeken dan ook iemand met ruime ervaring als contractmanager WMO en de CAT CM methode.

Als contractmanager Wmo ben jij de expert op het gebied van Wmo dienstverlening en de verbindende factor tussen de verschillende aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein maar ook tussen gemeente Zoetermeer en de regiogemeenten. Je bent verantwoordelijk voor het sturen van de contracten op kwaliteit en rechtmatigheid die uit naam van de gemeente zijn of worden afgesloten in het kader van de Wmo. Het is hierbij van belang dat je de gewenste resultaten in kaart brengt en deze gezamenlijk weet te realiseren. Dit doe je middels het opstellen van KPI’s welke vastgelegd worden in een dashboard ten behoeve van het contract. Je bewaakt de voortgang en risico’s van je accounts door te sturen met behulp van KPI’s op de geleverde prestaties, resultaten en budgetten. Je maakt in dien noodzakelijk verbeterafspraken, monitort deze afspraken en onderhoudt  goede relaties met alle belanghebbenden, waarbij partnerschap het uitgangspunt is.

Lokaal en regionaal voer je contractmanagement uit wat bijdraagt aan betaalbare en passende zorg. Je neemt deel aan accountgesprekken en stemt af met interne en externe stakeholders met betrekking tot vraagstukken rondom zorgaanbieders en het opstellen van maatwerkcontracten.

Je schept helderheid over de Wmo zorguitgaven en levert betrouwbare stuur- en managementinformatie. Je hebt een adviserende rol bij de invoering en implementatie van diverse sturingsinstrumenten, zoals een richtinggevend kader voor de inzet van Wmo.

Kortom, samen met de zorgaanbieders en collega’s geef je invulling aan het verbeteren van de kwaliteit en dienstverlening tijdens de looptijd van het contract. Gemeente Zoetermeer wil een stevig partnerschap aangaan, waardoor een strakke sturing door de contractmanagers essentieel is.

Competenties
-   Pro actief;
-   Aandacht voor details;
-   Objectief;
-   Klantgerichtheid;
-   Logisch cijfermatig inzicht;
-   Luisteren;
-   Onderhandelen;
-   Ondernemerschap;
-   Overtuigingskracht;
-   Plannen en organiseren;
-   Resultaatgerichtheid;
-   Samenwerken;
-   Schriftelijke vaardigheid;
-   Vaardig in gebruik van Excel (basis);
-   Politieke sensitiviteit;
-   Analytisch;
-   Conflicthantering.

Gunningscriteria
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het toepassing van de CAT CM methode (35 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Wmo begeleiding, hulpmiddelen en regionale samenwerking (Toekomst Sociaal Domein) (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met aanbestedings- en inkooptrajecten binnen het sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van directe collega’s (licht dit duidelijk toe in het cv) (15 punten).

Benodigd aantal professionals:
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen:    maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 18 april 2024 van 09:00 uur tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.