projectleider Huisvesting bijzondere doelgroepen

Logo van gemeente vijfheerenlanden met de naam in kleurrijke verticale letters gerangschikt in drie rijen.

Aanvraagnummer: 680
Organisatie: Gemeente Vijfheerenlanden
Locatie: Leerdam
Uren per week: 24 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
De gemeente Vijfheerenlanden ligt in het midden van het land, in de provincie Utrecht tussen de rivieren Lek en Linge. Een prachtig gebied met polders, uiterwaarden, dijken, molens, boerderijen, steden en dorpen. Vijfheerenlanden ligt centraal bij de snelwegen A2, A15 en A27. In deze groene gemeente wonen ruim 60.000 inwoners. De 16 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit,

Opdracht
De gemeente Vijfheerenlanden heeft voor de komende jaren een flinke ambitie voor de reguliere woningbouwopgave. Binnen die ambitie nemen we als gemeente de verantwoordelijkheid om ook voor de bijzondere doelgroepen voldoende en passende huisvesting te realiseren. Voor de huisvestingopgave van deze groep is binnen de staande organisatie een apart projectteam gerealiseerd om de uitdagende opgave die er ligt projectmatig tot uitvoering te brengen. Specifiek voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen vanuit het Sociaal Domein zoeken we een ervaren projectleider.

Het is de taak van deze projectleider om samen met de beleidsmedewerker Sociaal Domein en externe partners mogelijkheden voor huisvesting te verkennen, in beeld te brengen en uiteindelijk tot realisatie te brengen. Daarnaast willen we hetgeen we leren, met daarbij de mogelijk ontwikkelde nieuwe werkprocessen, borgen in de organisatie.

Competenties

  • Je kan processen regisseren en faciliteren: denken en handelen in mogelijkheden buiten de bestaande kaders;
  • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en een gezonde dosis creativiteit;
  • Je hebt lef, daadkracht en een kritische maar constructieve opstelling.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het begeleiden van ruimtelijke projecten en/of huisvestingsvraagstukken binnen het sociaal domein (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (van projectinitiatief komen tot een projectplan / businesscase en uiteindelijke realisatie) (ligt dit duidelijk toe in het cv) (30 punten);
7. Een maximum uurtarief van €125,-  exclusief btw, inclusief woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
8. Aantoonbare affiniteit met maatschappelijke opgaven binnen het Sociaal Domein geschreven als een motivatie gericht op deze uitvraag (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 16 april of woensdag 17 april 2024, van 09.00 uur tot 10.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Gemeente Vijfheerenlanden faciliteert geen laptop.