Senior vastgoedmanager

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 1387
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 24 per week
Tarief: €106 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdrachtOpdracht

Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

Algemene omschrijving
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke Vastgoedmanager. Wij zijn op zoek iemand die zelfstandig en proactief opereert. In deze dynamische functie ga je de gemeentelijk vastgoed beheren en exploiteren. Als vastgoedmanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor zowel huurders als collega’s.

Samen met de technisch beheerder ben je ook verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud én het klachtenonderhoud.

Je maakt onderdeel uit van een accountteam die de eigenaarsrol vervult.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring  binnen een politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 10 jaar. (40 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring bij een commercieel vastgoedbeheerder of -belegger in de afgelopen 10 jaar (40 punten);
6. Een maximum uurtarief van €106,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (20 punten).


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 mei 2024 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).


De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 16 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.