Senior vergunningverlener omgevingsvergunning

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 892
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 32-36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3 maanden
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 24-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht
Voor beide gemeenten ben jij de regisseur over de meest complexe initiatieven en aanvragen. Geen aanvraag (en ook geen dag) is hetzelfde. In deze functie ben jij ‘een spin in het web’ tussen initiatiefnemer, partners, omwonenden en het bestuur. Naast jouw rol van regisseur ben jij ook procesbegeleider en het aanspreekpunt vanaf het moment van de aanvraag tot en met de afhandeling. Jij kijkt verder dan de wetgeving alleen en houd je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Zelfstandig toetsen van ingediende aanvragen omgevingsvergunning;
 • Inwinnen van specifieke adviezen bij in- en externe ketenpartners;
 • Zorgdragen voor een integrale eindconclusie;
 • Bewaken van de voortgang van het proces van vergunningverlening;
 • Jij zet je in om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken;
 • Je informeert inwoners en bedrijven over het ruimtelijk beleid en beantwoord klantvragen;
 • Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over (beleids)aspecten op meerdere brede en complexe terreinen;
 • Je brengt jouw kennis in bij het zelfstandig opstellen van omgevingsvergunningen;
 • Je bent voor het actueel houden van het beleid, bewaken van resultaten, deadlines en verantwoordingverslagen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de meer complexere dossiers.

Competenties

 • Communicatief sterk
 • Analytisch denkvermogen
 • Oplossingsgericht
 • Politieke sensitiviteit

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4.Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met WABO-vergunningverlening op het gebied van afhandeling van en regie voeren op complexe WABO aanvragen binnen een gemeentelijke instelling in de afgelopen 10 jaar; (60 punten)
5. Een afgeronde opleiding ABW 1 & ABW 2 (40 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met WABO-vergunningverlening op gebied van afhandeling van en regie voeren op complexe WABO aanvragen binnen een gemeentelijke organisatie;
2.Beschikbaar per 1 mei 2024;
3. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met minimaal 50.000 inwoners;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  Bij voorkeur zoveel mogelijk fysiek aanwezig

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland 25 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 24 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
  Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
  Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).