Docent Lichamelijke Opvoeding – Lyceum Schravenlant

Logo van lyceum schravenlant met gestileerde, onderling verbonden menselijke figuren in blauw op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 891
Organisatie: Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam
Locatie: Vlaardingen
Uren per week: 40 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 23-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
Het Lyceum Schravenlant heeft een rijke historie. Op 3 mei 1869 werd de school gesticht als ‘Hoogere Burgerschool’ (HBS) en gehuisvest in een statig pand. De naam geeft al aan dat het destijds een school was voor de meer gegoede burgers in Schiedam en omstreken.

Lange tijd is de school een HBS gebleven.

In 1967 is de school verhuisd naar een andere locatie en kreeg een nieuwe naam: Schravenlant. Een jaar later werd de school een scholengemeenschap voor havo en vwo door de invoering van de mammoetwet: Openbare scholengemeenschap (OSG) Schravenlant. Vooruitlopend op een nieuw schoolgebouw is op 1 augustus 2011 de naam veranderd in Lyceum Schravenlant. In 2013 is het nieuwe gebouw betrokken op dezelfde plek als waar de school eerst stond, zodat vanaf een vertrouwde plek de traditie kan worden voortgezet.

Elke leerling die aan de toelatingscriteria voldoet van het havo of vwo, is welkom op Lyceum Schravenlant. Een centraal kenmerk van openbaar onderwijs is de opvatting dat alle mensen gelijkwaardig zijn en elkaar met respect behandelen. Deze opvatting is leidend voor ieders gedrag in en rond de school. Op onze school worden leerlingen persoonlijk benaderd. Ontwikkeling en ontplooiing van hun talenten spelen daarbij een belangrijke rol. De sfeer is open en ook van leerlingen verwachten wij dat zij actief bijdragen aan een positief schoolklimaat. Deze waarden vormen de basis van waaruit we het onderwijs inrichten. Voor een volledigbeeld verwijzen wij u graag door naar de website: www.lyceumschravenlant.nl.

Opdracht
Wij zoeken een invaldocent die:

·      Plezier heeft in het lesgeven;
·      Beschikt over een 2de graads onderwijsbevoegdheid;
·      Zelfstandig en in teamverband kan werken;
·      Aantoonbaar werkt aan zijn professionele ontwikkeling;
·      Prettig is in omgang met de leerlingen;
·      Oog heeft voor de individuele behoeften van leerlingen en deze verder wil helpen met hun persoonlijke ontwikkeling;
·      Zowel pedagogisch als didactisch goed onderlegd is.

Competenties

  • Zelfstandig;
  • Professioneel;
  • Meelevend;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een aantoonbare 2de graads onderwijsbevoegdheid; (35 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als docent lichamelijke opvoeding; (25 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met havo en vwo scholieren; (20 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het persoonlijke begeleiden van scholieren. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als docent lichamelijke opvoeding;
2. Aantoonbare pedagogisch en didactisch kennis (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal LB/LC. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de geschikte kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 25 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • OSVS zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Er wordt verlof en vakantie in overleg met de opdrachtnemer en opdrachtgever opgenomen. De opdrachtgever verwacht dat opdrachtnemer verlof en vakantie opneemt tijdens de reguliere schoolvakanties.