Senior vergunningverlener omgevingswet

Logo van Gemeente Bunnik met een groene cirkel met drie blauwe golvende lijnen en de tekst "gemeente Bunnik" in grijs.

Aanvraagnummer: 1434
Organisatie: Gemeente Bunnik
Locatie: Bunnik
Uren per week: 16-24 per week
Tarief: €90 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie

Gemeente Bunnik is een veelzijdige en ambitieuze gemeente die zich graag als een krachtige partner opstelt in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd.

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.


Opdracht

Jouw taken bestaan primair uit het behandelen en begeleiden van omgevingsverzoeken en -aanvragen onder de oude en nieuwe wetgeving. dit doe je zowel zelfstandig als binnen het team. Jij bent zowel inhoudelijk, als procesmatig van A-tot-Z verantwoordelijk voor de tijdige en goede afhandeling van deze verzoeken. Je voert hierover gesprekken met de verzoekers en gaat hiervoor ook op locatie om zo het beste beeld te krijgen. Je bent klantgericht en werkt en denkt vanuit mogelijkheden en oplossingen (“Ja, mits….” in plaats van “Nee, tenzij….”). Je bewaakt de termijnen en zorgt voor een duidelijke en kwalitatief goede afhandeling van de verzoeken/aanvragen.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Maximaal uurtarief van € 90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
2. Aantoonbaar in het bezit van een ABW1 diploma;
3. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo niveau 4;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het verlenen van Omgevingsvergunningen voor gemeenten.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Een afgeronde opleiding ABW-2 (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Mozard als systeem voor beheersing vergunningenproces (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als vergunningverlener/casemanager omgevingsvergunningen bij een kleine gemeente (minder dan 25.000 inwoners (40 punten);
a. Minder dan 1 jaar of geen aantoonbare werkervaring (0 punten).
b. 1 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 2 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. 3 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
e. 4 of meer jaar aantoonbare werkervaring (40 punten).


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, dagen in afstemming met opdrachtgever
Is hybride werken mogelijk: ja


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 21 mei 2024 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie

De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.