Specialist Kinderopvangtoeslagaffaire

Logo van werk en inkomen lekstroom met de afkorting 'wil' in donkerblauw, naast een blauw en paars sterontwerp.

Aanvraagnummer: 955
Organisatie: Werk en Inkomen Lekstroom
Locatie: Nieuwegein
Uren per week: 28-36 per week
Tarief: €85 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 1 maand(en)
Sluitingsdatum: 30-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is de uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomen en schuldhulpverlening voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Vanuit het Stadshuis in Nieuwegein en deels ook op locatie werken we met ruim 200 mensen aan het gericht vooruit helpen van onze klanten. Wij bieden inkomensondersteuning en verstrekken uitkeringen waar nodig. Ook stimuleren we mensen om naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Bij WIL werken we vanuit een mensgerichte aanpak. Waar mogelijk passen we maatwerk toe binnen de geldende wet- en regelgeving.

Opdracht
Afhandeling van casussen, van inwoners die gedupeerde zijn van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Het werk bestaat uit een uitgebreide inventarisatie van de problematiek. Vervolgens samen met de gedupeerde een plan van aanpak maken, waarbij alle leefgebieden worden betrokken. In samenspraak met de gemeenten werken aan een oplossing, waarbij recht gedaan wordt aan de nasleep en de gevolgen van de toeslagenaffaire. Elke casus vraagt om maatwerk.

Competenties

  • Empathie
  • Analytisch vermogen (goede analyse, probleemstelling)
  • Oplossingsgericht, buiten kaders kunnen denken, creatief
  • Netwerken

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Maximaal uurtarief van € 85,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer (40 punten)
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire (60 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met de problematiek rondom de kinderopvangtoeslagaffaire;
2. Aantoonbare werkervaring met de doelgroep die te maken heeft met Multi problematiek;
3. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een probleemanalyse;
4. Minimaal 28 uur per week beschikbaar;
5. Bereid om minimaal 2 dagen per week op locatie te werken;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 2 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Werk en Inkomen Lekstroom heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).