Strateeg Juridisch Zaken

Logo van de gemeente Schagen, met een gestileerde groene 'S' in een zeshoek met rode klep, naast de tekst 'Gemeente Schagen.

Aanvraagnummer: 899
Organisatie: Gemeente Schagen
Locatie: Schagen
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 20-5-2024 t/m 31-10-2024
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 20-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 29-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Gemeente Schagen is op zoek naar een Strateeg Juridische Zaken

Als strateeg adviseer je over en ontwikkel je beleid op meerdere complexe en brede vakgebieden op concern- en breder managementniveau.

Je zorgt voor organisatiebrede afstemming en samenhang ten aanzien van vraagstukken en processen die strategisch dan wel tactisch van aard zijn. Voor deze opdracht wil dit concreet zeggen;

  • Opstellen van een missie visie Juridische Zaken (JZ) inclusief positionering van JZ binnen de organisatie
  • Implementatie van de missie en visie JZ waarbij een overzicht van de verantwoordelijkheden en taken alsmede de taakverdeling en bijbehorende functies een onderdeel zijn van dit vraagstuk
  • Signaleren van (regionale) juridische vraagstukken n.a.v. ontwikkelingen, interne en externe signalen
  • Coördineren van binnenkomende juridische vraagstukken.
  • Inhoudelijk aansturen van team Juridische Zaken
  • Aansluiten bij de ontwikkeling binnen de organisatie (speerpunt managementontwikkeling)
  • Input leveren vanuit de verantwoordelijkheid van JZ op de speerpunten en de Lange Termijn Planning
  • Inhoudelijke aansturing op de resultaten van het jaarplan.


Weging prijsdeel: 30 %

Opleiding

Kandidaat is in het bezit van het diploma Recht, Bestuurskunde en/of Organisatiekunde. Dit blijkt uit het meegezonden CV.
Weging: 15 %

Werkervaring

Kandidaat heeft > 5 jaar relevante werkervaring in het adviseren op juridische vraagstukken bij een bestuursorgaan. Dit blijkt uit het meegezonden CV.
Weging: 15 %

Werkervaring

Kandidaat heeft > 3 jaar relevante werkervaring als strategisch adviseur en sparringpartner voor collega's en bestuur. Dit blijkt uit het meegezonden CV.
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het interview wordt de kandidaat onder andere getoetst op de gewenste competenties en de mate van geschiktheid voor de uit te voeren werkzaamheden.


Weging: 25 %
De interviews worden gehouden op maandag 13 mei 2024.