Strategisch Adviseur Jeugd

Logo van gemeente IJsselstein met een rood en oranje abstract pixelontwerp naast de naam in donkerblauw lettertype.

Aanvraagnummer: 753
Organisatie: Gemeente IJsselstein
Locatie: IJsselstein
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
De gemeente IJsselstein is een stad in het zuidwesten van de provincie Utrecht. De stad telt ruim 33.000 inwoners en heeft een gezellig historisch hart waar de inwoners trots op zijn. De ambtelijke organisatie van de gemeente (GIJS) bestaat uit ruim 250 medewerkers verdeeld over 7 teams. GIJS werkt aan een bloeiend en toekomstbestendig IJsselstein, waar iedereen prettig kan wonen, werken en samenleven. GIJS staat voor betrouwbare dienstverlening, een benaderbare organisatie en heldere communicatie. De ambtenaren werken vanuit drie kernwaarden: vakmanschap, pragmatisch en samenspel. Samen met en voor ‘ons stadje’.

Opdracht
opgave hervormingsagenda Jeugd/inzet in de regio (beleidsadviseurs jeugdzorg)/inkoop jeugdhulp/samenwerken collega s jeugdbeleid en onderwijs/ontwikkelt de strategische lijnen en vertaalt ze op bestuurlijk/beleids en uitvoerend niveau/je adviseert het bestuur en management over de visie en strategie in het sociaal domein/je bent inhoudelijk adviseur/sparringpartner op inhoud voor de beleidsadviseurs sociaal domein/neemt deel in lokale en regionale netwerken

Competenties

  • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden/verbinder/inspireert mensen om je heen/gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en je hebt humor.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op wo niveau; (15 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen het sociaal domein gericht op de jeugd binnen een gemeente; (30 punten)
6. Een afgeronde cursus jeugdwet en/of wmo; (20 punten)
7. Aantoonbare werkervaring op strategisch niveau binnen sociaal domein, specifiek de richting jeugd, jeugdzorg en onderwijs. (35 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. (in overleg)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Gemeente faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.