Projectleider VANG

Logo van Regio Gooi en Vechtstreek met een kleurrijk abstract golfmotief naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 754
Organisatie: Regio Gooi en Vechtstreek
Locatie: Bussum
Uren per week: 40 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: uiterlijk1-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
De Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) is onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek, het samenwerkingsverband van gemeenten Blaricum , Gooise Meren , Hilversum , Huizen , Laren , en Wijdemeren . GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval voor de gemeenten binnen de regio.
Het Projectteam Ondergrondse Verzamel Containers (OVC) van de GAD levert een bijdrage aan het zorgen voor een nette, schone en leefbare openbare ruimte van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Het projectteam OVC zoekt een Projectleider die het een uitdaging vindt om hiermee aan de slag te gaan.

Opdracht

 1. Projectmanagement vaardigheden op het gebied van het plaatsen van ondergrondse voorzieningen
  a. in samenwerking met het team kun je per gemeente een actueel overzicht geven ten aanzien van de huidige stand van zaken.
  Van belang hierbij zijn de volgende zaken:
  - wat is volledig afgerond?
  - wat is deels afgerond en waar moeten nog bijvoorbeeld oude voorzieningen weg?
  - wat is deels klaar en wat loopt daarna nog?
  - wat is gereed?
  - waar zijn we deels gestart?
  - welke ontwikkelingen spelen er bij de gemeente; waar we op moeten wachten of juist op moeten aanhaken?
  - welke nieuwbouw locaties kunnen we wanneer verwachten?
  b. In samenwerking met het team ben je in staat om nieuw te plaatsen voorzieningen per wijk / deelgemeente in een planning/ tijd weg zetten;
  c. Je hebt ervaring bij het plaatsen van voorzieningen op particuliere grond, en kunt dit contractueel juridisch afhechten met bijv. woningbouwverenigingen etc;
  d. Je hebt ervaring met digitale burgerparticipaties, en bewaakt en ondersteunt hierin het proces.
 1. Communicatieve vaardigheden
  Je bent aanspreekpunt voor gemeenten en overige partijen en bent in staat om in constructief overleg te komen tot afstemming en akkoord op de projectopdracht. Tevens ben je politiek sensitief. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.
 1. Technische deskundigheid
  Je hebt bewezen verstand te hebben van het (laten) verleggen van kabels, leidingen etc. en bent in staat met nutsbedrijven tot tijdige afspraken te komen teneinde tot plaatsing van ondergrondse voorzieningen over te kunnen gaan.
 1. Budgetbeheer
  Je hebt bewezen de financiële voortgang van het project te kunnen bewaken.
 1. Rapportage en documentatie
  Je verzorgt maandelijks een voortgangsrapportage waarin in vergelijking tot de vorige maand de algehele status van de lopende activiteiten per gemeente wordt toegelicht.
 1. Kennis van aanbestedingsprocedures
  Je bent in staat om in samenwerking met het team I&C technische en projectmatige input te leveren ten aanzien van het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse voorzieningen.
 2. Beschikbaarheid
  Je bent op 1 mei a.s. minimaal een jaar beschikbaar.

Competenties

 • Werkervaring en opleidingsniveau
  Je hebt HBO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar ervaring in de afvalbranche specifiek gericht op het proces rondom het (laten) plaatsen van ondergrondse en bovengrondse inzamelvoorzieningen.
  Je bent sparringpartner voor het MT en aanspreekpunt voor de organisatie.
 • Leiderschapskwaliteiten
  Je kunt aantoonbaar een projectteam bestaand uit ten minste 5 teamleden functioneel aansturen en coachen. Van belang is te zorgen dat het team van jou hulp krijgt in de prioritering en dat jij meedenkt in oplossingen. Ook zie jij er op toe dat er intern afstemming plaatsvindt met een extern adviesbureau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar bij afvalinzameling- en of reinigingsbedrijven dat deze werkzaamheden uitvoert in de vorm van een gemeenschappelijke regeling tussen meerdere gemeenten; (20 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met de projectmanagement vaardigheden op het gebied van het plaatsen van ondergrondse voorzieningen; (30 punten)
8. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau; (20 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met budgetbeheer binnen een gemeentelijke instelling; (10 punten)
10. Aantoonbare kennis van aanbestedingsprocedures (ligt dit duidelijk toe in het cv); (10 punten)
11. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider VANG. (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de geselecteerde kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.